Кои сме Ние?
Webcafe.bg е infotainment сайт с фокус върху лайфстайл съдържание, неутрални политически новини и анализи, технологични статии, ревюта на филми, социални медии. Ежедневно в него влизат и много преводни статии от световни издания като NY times, Financial Times, WSJ, BBC, the Times, Washinhton post и т.н.

Chronicle.bg е медията на поколение У- млади градски хора търсещи иновации, активни потребители в социалните медии и лидери на мнение.
Нашата Аудитория
Webcafe.bg
900 000 посетители на месец

55% мъже | 45% жени

Sportcafe.bg
140 000 посетители на месец

82% мъже | 18% жени

Chronicle.bg
165 000 посетители на месец

53% мъже | 47% жени

Нашите Клиенти
Marc O’Polo | Ralph Lauren | Frey Wille | Armani Exchange | Apple | VERTU | Perrier | NIKE | adidas | | Pandora | BMW | Audi | Hyundai | Opel | Renault Nissan | Coca Cola | NESTLE | P&G | Philips | Porsche Bulgaria | Beiersdorf | IKEA | Sofia Ring Mall | Heineken | Absolut | DSK | Telenor | VISA | Master Card | Nat Geo | Discovery | H&M | Unilever | Shell | Moto Pfohe | Samsung | LG | ProCreditbank | SG Expressbank | Beefeater | Vichy | Swatch...
Свържете се с Нас:
Последни Новини

Webcafe.bg публикува информация за рекламата на ПП "Воля" на сайта, в рамките на кампанията ...

25 апр 2019научи повече

Във връзка с предстоящите «Избори за Европейски парламент 2019», които ще се проведат на 26 май 2019 г...

15 апр 2019научи повече
Всички публикувани текстове и изображения са под закрила на „Закона за авторското право и сродните им права“. Използването и публикуването на част или цялото съдържание на сайта без разрешение е забранено.

© WebCafé BG Ltd. Всички права запазени.

.