Webcafe

За Седем от нула

Истинско име: Дръвникус Уредников
Година на раждане: 1980
Пол: Мъж
Държава: БЪЛГАРИЯ
Образование: Висше
Професия: Култура и изкуство