... Ако ни е скъпа България | webcafe.bg
Webcafe

... Ако ни е скъпа България

Божидар Божилов
12.09.2012, 10:56 (обновена 13.09.2012, 11:40)
българи

Снимка: © БГНЕС

Надолу по пътя, който води нагоре

Въпреки големите очаквания от членството ни в ЕС, България продължава да върви надолу в икономическото си развитие и то с ускорени темпове.

Периодичните растежи на БВП от 0.5 - 1% в никакъв случай не се дължат на някакъв икономически растеж, а по-скоро на по-големите приходи от ДДС, като следствие растящите цени на стоки и услуги, на новите и увеличаващи се глоби, и такси, за каквото се сетиш.

Фалират фирми от малкия и среден бизнес, а безработицата расте и обхваща около 50% от населението в трудоспособна възраст. Непрестанното увеличение на цените на горивата и ел.енергията води след себе си увеличение на цените, и на останалите стоки. Доходите на населението обаче са почти заковани повече от три години и не компенсират галопиращата инфлация. Как да обясним обаче парадокса, че страна членка на ЕС е най-бедната в Европа и не помръдва и на крачка напред в своето развитие, а точно обратното? Кои са причините за това?

Нека си отговорим първо на въпроса: Къде всъщност сме ние в световните класации по някои важни показатели? Ще го направим, за да имаме някаква база за сравнение, анализирайки тези показатели и сравнявайки ги със страните от останалия свят. Тях ще ги намерим в Глобалния доклад за конкурентоспособността, представен на Световния икономически форум. Докладът обхваща 144 страни, сред които е и България.

Мястото, отредено ни там, е 62-о. Изкачване със 12 места нагоре бе отбелязано за България и стана повод за радост от страна на Премиера. Нека обаче видим класирането по всички показатели, формиращи този глобален индекс, наречен КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ, преди да споделим радостта му! Ето повечето от тях:

ГЛАВА I ИНСТИТУЦИИ

• Права върху собственосттта - 115-о място;
• Защита на интелектуалната собственост - 105-о място;
• Отклоняване на публични средства - 87-о място;
• Доверие в политиците - 85-о място;
• Нередовни плащания на държавата и подкупи - 76-о място
• Независимост на съдебната система- 102-о място;
• Фаворитизиране във вземането на решения от държавни служители - 106-о място;
• Прахосничество на държавни средства - 89-о място;
• Тежест на държавното регулиране - 109-о място;
• Ефективност на правната рамка за уреждане на спорове - 122-о място;
• Ефективност на правната рамка при оспорване на действия и разпоредби на правителството - 114-о място;
• Прозрачност в политиките на управление - 128-о място;
• Стимулиране на бизнеса - 97-о място;
• Престъпността и насилието като пречка за развитието на бизнеса - 111-о място;
• Организирана престъпност и щетите от нея за бизнеса - 127-о място;
• Надеждност на полицейските служби - 111-о място;
• Корпоративна етика ( етично поведение при взаимодействието между държавни служители, политици и бизнес ) - 107-о място;
• Сила на одитните и отчетни стандарти - 92-о място;
• Ефикасност на корпоративните бордове - 132-о място;
• Защита интересите на миноритарните акционери от правната система - 105-о място;
• Защита на инвеститорите - 39-о място;
• Обща оценка на институциите, на база горните показатели - 108-о място.

ГЛАВА II ИНФРАСТРУКТУРА

• Качество на цялата инфраструктура - 115-о място;
• Качество на пътищата - 129-о място;
• Качество на железопътната инфраструктура - 56-о място;
• Качество на пристанищната инфраструктура - 100-о място;
• Качество на инфраструктурата за въздушен транспорт - 101-о място;
• Качество на доставките на електроенергия - 95-о място;
• Мобилни телефони на глава от населението - 22-о място;
• Обща оценка на инфраструктурата - 76-о място.

ГЛАВА III МАКРОИКОНОМИКА

• Салдо на консолидирания държавен бюджет като процент от БВП - 54-о място;
• Брутни национални спестявания като процент от БВП - 43-о място;
• Инфлация - 37-о място;
• Държавен дълг като процент от БВП - 20-о място;
• Кредитен рейтинг - 67-о място;
• Обща оценка на макроикономиката - 31-о място.

ГЛАВА IV ЗДРАВЕ И ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

• Туберкулозни заболявания - 64-о място;
• Детска смъртност - 56-о място;
• Средна продължителност на живота - 69-о място;
• Качество на основното образование - 67-о място;
• Обща оценка - 49-о място.

ГЛАВА V СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

• Записване за средно образование като процент от населението - 70-о място;
• Качество на образователната система - 98-о място;
• Качество на управление на училищата - 101-о място;
• Интернет достъп в училищата - 50-о място;
• Обща оценка- 63-о място.

ГЛАВА VI ЕФЕКТИВНОСТ НА ПАЗАРА НА СТОКИ

• Интензивност и конкуренция на местните пазари - 101-о място;
• Обхват на господстващо положение на големите корпорации - 106-о място;
• Ефективност на анти-монополната политика - 108-о място;
• Влияние на нивото на данъците и стимулират ли инвестициите - 80-о място;
• Обща данъчна стафка - 29-о място;
• Брой на процедурите за започване на бизнес - 20-о място;
• Време за стартиране на бизнес - 76-о място;
• Селскостопанска политика - 130-о място;
• Конкуренция на вносните стоки на вътрешния пазар - 110-о място;
• Размер на митническите стафки - 6-о място с още 30 страни;
• Степен на стимулиране на преките чуждестранни инвестиции - 124-о място;
• Ефективност на митническите процедури - 97-о място;
• Внос като процент от БВП - 36-о място;
• Степен на ориентация към клиентите - 69-о място;
• Обща оценка - 83-о място.

ГЛАВА VII ЕФЕКТИВНОСТ НА ПАЗАРА НА ТРУДА

• Отношения работодател-работник - 102-о място;
• Съотношение заплащане-производителност - 37-о място;
• Изтичане на мозъци - 128-о място;
• Обща оценка- 49-о място.

ГЛАВА VIII РАЗВИТИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ПАЗАРИ

• Степен на предоставяне на финансови продукти и услуги за бизнеса ( наличие конкуренция между финансовите институции ) - 110-о място;
• Поносимост на цените на финансовите услуги (конкуренция ) - 123-о място;
• Финансиране чрез местния капиталов пазар - 84-о място;
• Достъп до кредити - 40-о място;
• Стабилност на банките - 103-о място;
• Регулиране на фондовите борси - 109-о място;
• Степен на правна защита на кредитополучателите и права на кредиторите - 24-о място;
• Обща оценка - 80-о място.

ГЛАВА IX РАЗВИТИЕ НА ТЕХНОЛОГИИТЕ

• Наличие на най-новите технологии - 98-о място;
• Усвояване на технологиите на фирмено ниво - 125-о място;
• Преки чуждестранни инвестиции в нови технологии - 106-о място;
• Интернет потребители - 54-о място;
• Мобилен достъп - 58-о място;
• Обща оценка - 52-о място.

ГЛАВА X РАЗМЕР НА ПАЗАРА

• БВП, оценен по паритет на покупателната способност - 64-о място;
• Износът на стоки и услуги като процент от БВП - 25-о място;
• Развитие на клъстерите - 87-о място;
• Конкурентоспособност на местните фирми на международния пазар - 90-о място;
• Производство на продукти с висока добавена стойност - 86-о място;
• Контрол на износа - 100-о място;
• Производителност на труда - 93-о място;
• Степен на използване на маркетингови инструменти - 107-о място;
• Обща оценка - 62-о място.

ГЛАВА XI ИНОВАЦИИ

• Капацитет за иновации - 64-о място;
• Качество но научно-изследователските институции - 75-о място;
• Сътрудничество между университетите и индустрията в областта на научно-изследователската и развойна дейност - 117-о място;
• Държавни поръчки на съвременни технологични продукти - 81-о място;
• Наличие на учени и инженери - 98-о място;
• Обща оценка - 92-о място.

Изводът от тези трагични за страната ни резултати е, че политическият елит, който ни управлява, няма намерение да прави каквито и да е усилия за подобряването им. Крайно време е ние, гражданите, да поемем контрола над държавата. Това е единственото спасение и единственият начин да осигурим едно по-добро бъдеще за следващите поколения, без да се налага да емигрираме - разделени от семействата си, без да се налага да избираме дали да платим тока, рискувайки да гладуваме цял месец или обратното.

Преди да приемем предлаганите 20-30 лева, с които купуват вота ни, е хубаво да помислим.

Не е нормално страни, в които доскоро най-развитите технологии са били свързани с отглеждането на банани и лов на китове в океана, да ни изпреварват по куп показатели.

Един голям в световен мащаб макроикономист и финансист беше казал нещо много вярно преди малко повече от две години: "Икономика, която се движи главно от олигарси и групировки със съмнителна репутация не е способна да постигне дългосрочен растеж." Илиан Михов се нарича и беше натирен обратно от България от родните ни олигарси. Трябва да променим именно това.

Сформиране на екипи от специалисти по теми, обхващащи всички сектори от икономиката и социалната сфера, които - освен контрол над тези сектори, да работят в посока иновации в съответната област. Създаване на научно-изследователски екипи в сътрудничество с ВУЗ и бизнеса, финансирани от него и държавата. Специално внимание на концесиите за добив на ценни метали. Изнасят се безконтролно милиарди във вид на злато, сребро, мед и желязо.

Индустрията е обезглавена и това трябва да се промени, а тези ценни суровини да отидат там и да бъдат създавани продукти с висока добавена стойност. Монополи като енергетика, ВиК и БДЖ, явяващи се и социални услуги, и обвързани с националната сигурност, трябва задължително да бъдат с доминиращо държавно участие, под прекия контрол на гражданите.

Да обръщаме повече внимание на някои по-малки и независими медии, колкото и малко да са те.
Там ще намерим конкретни примери как да променим системата. Един от тях е класиралата се на трето място в настоящия доклад - Финландия.

Причината, за да не е на първото място, е показателят "макроикономика", където е малко по-назад. Това е страната с най-висок жизнен стандарт и най-ниско ниво на корупция в света. Много от развитите и развиващи се страни, се учат от нейният модел на социална-пазарна икономика, където държавното участие в икономиката е цели 40%.

Отдавна по света "американската мечта" не е актуална, нито американската демокрация е еталон за народовластие, особено тази, свързана с външната й политика спрямо страни от Третия свят.

Страните по света се учат на РЕАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ, такава каквато е именно във Финландия и някои други северноевропейски страни, като Швеция, Норвегия, Дания и Исландия. Демокрация, неподвластна на чужди икономически интереси и империалистически попълзновения.

Важно е да се поучим от грешките си и да видим, че няма невъзможни неща и да се постараем да не се повтарят. Толкова ли е трудно да разберем, че с пасивното си поведение и надявайки се друг да свърши черната работа, не постигаме нищо и обричаме бъдещето на следващите поколения.

Нито ЕС, нито Америка, нито Русия ще ни помогнат да променим това, ако не си помогнем сами и ако ни е скъпа България !

Oще: безработица  българия  ес  икономика  иновации  инфраструктура  класация  конкурентоспособност  приходи  селско стопанство  фирми 


Още от Общество

Webcafe.bg предупреждава, че администраторите на сайта трият коментари, които съдържат нецензурни думи, обиди по расов, етнически, религиозен, полов или сексуален признак, както и коментарите, които са на латиница.

Регистриран на: 04.09.2012, 22:13

48 Veska Prtrova | 02.12.201214:37

Ако ни е скьпа Бьлгария ?- Да направим това,което се случи в Исландия! Друг изход няма!
   

оценка

+0 -0

Регистриран на: 13.01.2011, 14:17

47 lele male | 14.09.201210:24

Пфу...нищо нема Объркан
А аз очаквах една разработка и търг за министерските постове на:
Министерство на безделието до зорите
Министерство на охолната среда и мърдите
Министерство на вън що не работи
Министерство на вътре що не работи
Министерство на правогъзието
Министерство на персоналното развитие и себеустройството
Министерство на обезобразяването на науката
Министерство на "крада и со анал"-ната политика
Министерство на румикономиката и овченергетиката
Министерство на "наздраве" омазването
Министерство на халтурата
Министерство на омразната администрация
Министерство на европейската излагация
Много щастлив
   

оценка

+1 -0

Регистриран на: 08.08.2012, 17:48

46 Anton Kurtev | 13.09.201221:09

Това Бойко Борисов дали го е виждал, или поне някой от управляващите?
   

оценка

+0 -0

Регистриран на: 25.01.2012, 18:03

45 паяка | 13.09.201217:54

чао! Усмивка
   

оценка

+0 -0

Регистриран на: 13.01.2011, 14:17

44 lele male | 13.09.201217:52

Шефе, таман ще си прочистиш червата Смее се

Охххх Реве или много тъжен трябва да тръгвам. Вие пишете...пишете... за да чета утре...
Дано имам време де...
Айде хубава!
   

оценка

+1 -0

Регистриран на: 25.01.2012, 18:03

43 паяка | 13.09.201217:52

Джонка, това ВЕЛСОМЕ ша вземем да го употребим зимъска за тиквениците. Много щастлив
   

оценка

+0 -0

Регистриран на: 13.01.2011, 14:17

42 lele male | 13.09.201217:50

Строу го виждам като Мин. на регионалното развитие, а Оня, като министър на енергетиката muhihihihi
   

оценка

+0 -0

Регистриран на: 25.01.2012, 18:03

41 паяка | 13.09.201217:49

Вон, много е строг Бою. Той ша ни пердаши, вместо да раздава апчета... Тъжен
   

оценка

+0 -0

Регистриран на: 24.05.2011, 21:39

40 John Smith | 13.09.201217:48

Само да светна Леле Мале що съм кат бат Бойко...тая година отгледах Огромни Тикви- цигулки, зимъска ша маам тиквеник... добре, дошъл!
   

оценка

+0 -0

Регистриран на: 13.01.2011, 14:17

39 lele male | 13.09.201217:45

Чуди се Шъ ма прощавате ама Чинчито го бива в разузнаването... вече е спретнал досието и компроматите за всеки от нас...

П.С. Шефе Смит, при Вас оставам. Как го пиете кафето? Със свирка или без свирка? Смее се
   

оценка

+1 -0