Рай или унищожение | webcafe.bg
Webcafe

Рай или унищожение

Юлиян Киров, Италия
14.03.2013, 12:50 (обновена 14.03.2013, 16:49)
ерик йохансон

Снимка: © ерик йохансон

Проектът Венера - нова посока за човечеството или просто поредната утопия

Проектът "Венера" е организация, която предлага осъществим план за социална промяна, насочен към постигането на мирна и устойчива глобална цивилизация. Той очертава една алтернатива, към която да се стремим и в която човешките права вече не са само на хартия, а са начин на живот.

Ние действаме на територията на изследователски център с площ 90 декара, намиращ се в град Винъс, Флорида.

Имайки предвид огромните изпитания, пред които е изправено обществото днес, можем да заключим, че отдавна е трябвало да преразгледаме ценностите си и да преосмислим и преоценим някои от фундаменталните проблеми и предпоставки, които имаме като общество.

Този самоанализ поставя под въпрос самото естество на това какво означава да си човек, какво означава да си член на една "цивилизация" и какви избори можем да направим днес, за да осигурим проспериращо бъдеще за всички хора на света.

Понастоящем са ни останали много малко алтернативи. Вчерашните отговори вече не са валидни. Или ще продължим както досега, с остарелите си обществени порядки и начини на мислене, като в този случай бъдещето ни ще бъде застрашено, или ще възприемем по-подходящ набор от ценности, които да съответстват на едно развиващо се общество.

Опитът показва, че човешкото поведение може да бъде насочвано както към разрушителна, така и към градивна дейност. Точно към това се стреми Проектът "Венера" - управляване на технологиите и ресурсите ни в положителна насока, за да можем да извлечем максимална полза за хората и планетата, и търсене нови начини на мислене и живеене, които да подчертават и ознаменуват широкия потенциал на човешкия дух. В ръцете си държим средствата за проектирането - и построяването - на бъдеще, което да е достойно за този човешки потенциал.

Проектът "Венера" представя една амбициозна и нова посока за човечеството, която включва пълно подновяване на културата ни. Това, което следва, не е опит за предсказване какво ще се случи, а само какво може да бъде направено. Отговорността за нашето бъдеще е в собствените ни ръце и зависи от решенията, които вземаме сега. Най-големият ресурс, с който разполагаме днес, е нашата собствена изобретателност.

Докато социалните реформатори и експертните комисии съставят стратегии, третиращи само повърхностните симптоми, без да стигат до основните обществени процеси, Проектът "Венера" подхожда към тези проблеми по по-различен начин.

Ние смятаме, че тези проблеми не могат да бъдат решени в рамките на днешното политическо и икономическо статукво. Ще отнеме твърде много години, за да се постигне някаква значителна промяна. И най-вероятно тази промяна ще бъде разводнена и отслабена до такава степен, че няма да бъде забелязана.

Проектът "Венера" предлага една алтернативна визия за нова устойчива световна цивилизация, различна от която и да е обществена система, съществувала досега. Въпреки че това описание е силно сбито, то се основава на години на проучаване и експериментални изследвания на много, много хора от много научни дисциплини.

Ние предлагаме нов, холистичен подход - такъв, който е посветен на загрижеността за човека и околната среда. Това е постижима визия за светло и по-добро бъдеще, подходяща за времената, в които живеем, и същевременно практична и осъществима, предлагайки едно позитивно бъдеще за всички хора по света.

Проектът "Венера" призовава към директен подход при подновяването на културата, според който вековните недостатъци на войните, бедността, глада, дълговете, замърсяването и ненужното човешко страдание да бъдат смятани не просто за преодолими, а за напълно неприемливи.

Една от основните предпоставки на Проекта "Венера" е, че работим към постигането на това всички ресурси на планетата да се считат за общо наследство на всички хора по света. Всичко друго би означавало продължаване на същия низ от проблеми, присъщи на сегашната система.

През цялата история промените винаги са били бавни. Следващата група от некомпетентни лидери заема мястото на тези преди тях, но съществените социални и икономически проблеми остават, защото основните ценностни системи не биват променени.

Проблемите, пред които сме изправени днес, не могат да бъдат разрешени чрез политически или финансови средства, защото по своята същност те са технически. Възможно е дори да няма достатъчно пари, с които да се плати за необходимите промени, но съществуват повече от достатъчно ресурси. Ето защо Проектът "Венера" предлага преминаване от парично базираното общество към постепенното осъществяване на глобална ресурсно базирана икономика.

Съзнаваме, че за да се направи подобен преход от сегашното ни общество, което е политически некомпетентно, ориентирано към оскъдността и отживяло времето си, към това ново, по-хуманно общество, ще е необходим огромен скок напред както в мисленето, така и в действията ни.

Една отживяла времето си парична система

Паричната система се е появила преди векове. Всички икономически системи по света - социализъм, комунизъм, фашизъм и дори прехвалената система на свободния пазар - поддържат класовото разделение, елитизма, национализма и расизма, основаващи се най-вече на икономическото неравенство.

Докато една социална система продължава да използва пари или бартер, хората и нациите ще се стремят да запазят конкурентно предимство. Ако не могат да го постигнат чрез търговия, ще се опитат да го направят чрез военна намеса. Все още използваме същите тези остарели методи.

Сегашната ни парична система не може да предостави висок стандарт на живот за всички, нито пък да осигури съхранението на околната среда, тъй като нейният основен мотив е печалбата. Стратегии като съкращаването на работна ръка и изхвърлянето на токсични отпадъци увеличават печалбите.

С навлизането на автоматизацията, кибернетизацията, изкуствения интелект и с изнасянето на производството зад граница, все повече хора ще бъдат замествани от машините. Като резултат, по-малко хора ще могат да купуват стоки и услуги, въпреки че способността ни да ги произвеждаме в изобилие ще продължи да съществува.

Сегашните ни остарели политически и икономически системи не могат да използват истинските преимущества от днешните иновативни технологии, за да постигнат възможно най-доброто за всички хора и да преодолеят несправедливостите, наложени върху толкова много хора.

Технологичното ни развитие върви стремително напред, но обществените ни устройства са останали сравнително статични. С други думи, промяната в културата не е протекла паралелно с технологичната промяна. В днешно време имаме възможността да произвеждаме стоки и услуги в изобилие за всички.

За съжаление днес науката и технологиите са отклонени от това да постигат възможно най-доброто за всички, и са насочени към преследване на лични интереси и парични облаги, осъществявани посредством планирано остаряване, понякога наричано "съзнателно задържане на ефективността".

Например, Министерството на земеделието на САЩ, чиято функция се предполага, че е да извършва проучвания с цел повишаване на продукцията, всъщност плаща на фермерите да не произвеждат с пълния си капацитет. Паричната система има тенденцията да задържа въвеждането на тези методи, за които знаем, че най-добре ще служат на интересите на хората и околната среда.

В паричната система покупателната способност няма връзка с капацитета ни да произвеждаме продукти и услуги. Например, по време на криза има компютри и DVD дискове по рафтовете на магазините и автомобили в салоните, но повечето хора нямат възможност да ги закупят. Земята си е същото място; просто правилата на играта са остарели и създават съревнование, лишения и ненужно човешко страдание.

Паричната система се е развила преди много време като способ за контролиране на човешкото поведение в среда с ограничени ресурси. Днес парите се използват за регулиране на икономиката, но не в полза на болшинството от хора, а на онези, които контролират финансовите богатства на нациите.

Ресурсно базирана икономика

Всички социално-икономически системи, независимо от своята политическа философия, религиозни вярвания или обществени порядки, в крайна сметка зависят от природните ресурси: чист въздух и вода, обработваема земя и необходимите технологии и човешки ресурси за поддържането на висок стандарт на живот.

Накратко казано, ресурсно базираната икономика използва съществуващите ресурси вместо пари и осигурява справедлив метод за разпределянето на тези ресурси по възможно най-ефективния начин, за цялото население. Това е система, в която всички продукти и услуги са достъпни без нуждата от пари, кредити, бартер или каквато и да е друга форма на дълг или робуване.

Земята изобилства с ресурси; сегашният ни начин за разпределянето им чрез парични методи е неадекватен и контрапродуктивен за оцеляването ни. Съвременното общество има достъп до високоразвити технологии и може да осигури храна, дрехи, жилища, медицинска грижа, адекватна образователна система и да разработи неограничени количества възобновяема и чиста енергия като геотермална, слънчева, вятърна, енергия от приливи и отливи и т.н.

Вече е възможно всички да се наслаждават на много висок стандарт на живот с всичките удобства, които една просперираща цивилизация може да предложи. Това може да бъде постигнато чрез интелигентната и хуманна употреба на науката и технологиите.

За да разберете по-добре значението на ресурсно базираната икономика, помислете над това: ако всички пари на света изчезнат, докато останат непокътнати горният слой на почвата, фабриките и други ресурси, можем да построим всичко, което решим, и да задоволим всички човешки нужди.

Не пари трябват на хората. Трябва им по-скоро свободен достъп до житейските потребности. В една ресурсно базирана икономика парите ще бъдат без значение. Всичко, което ще бъде нужно, са ресурсите и произвеждането и разпределянето на продуктите.

Когато образованието и ресурсите станат достъпни и безплатни за всички хора, няма да има граници за човешкия потенциал. Въпреки че е трудно да си го представим, дори и най-богатият човек днес ще разполага с много по-големи възможности в ресурсно базираното общество, предложено от Проекта "Венера". Днес средните класи живеят по-добре от кралете в миналото. В ресурсно базираната икономика всички ще живеят по-добре и от най-богатите днес.

В такова общество мярката за успех ще бъде постигането на личните цели, а не придобиването на богатство, имущество и власт.

Изборът е наш

Човешкото поведение се подчинява на същите закони, на които и всеки друг природен феномен. Нашите обичаи, поведения и ценности са продукт на нашата култура. Никой не се ражда с алчност, предразсъдъци, тесногръдие, патриотизъм и омраза; всички те са усвоени модели на поведение. Ако средата не бъде променена, подобно поведение ще продължи да съществува.

Днес много от технологиите, нужни за осъществяването на глобална ресурсно базирана икономика, вече съществуват. Ако изберем да се съобразяваме с ограниченията на сегашната ни парична система, то най-вероятно ще продължим да живеем с неизбежните ѝ последици: войни, бедност, глад, лишения, престъпност, необразованост, стрес, страх и несправедливост.

От друга страна, ако приемем идеята за глобална ресурсно базирана икономика, научим повече за нея и споделим разбиранията си с приятелите си, това ще помогне на човечеството да надрасне сегашното си състояние.

Oще: алтернатива  живот  мислене  общество  планета  проект венера  промяна  ресурси  система  човечество 


Още от Общество

Webcafe.bg предупреждава, че администраторите на сайта трият коментари, които съдържат нецензурни думи, обиди по расов, етнически, религиозен, полов или сексуален признак, както и коментарите, които са на латиница.

Регистриран на: 08.12.2011, 19:42

18 Cvetelin Stankov | 22.03.201322:11

половината глупендери немогат да видят по-далече от очите си, да мислят в перспектива, живеят ден за ден и са безнадежни егоисти. повърхностен и елементарен народ, това е най-големия ни проблем, защото ако не бяхме такива, нямаше да могат да се възползват от нас всякакви знайни и незнайни "тарикати".
   

оценка

+1 -0

Регистриран на: 13.10.2011, 07:32

17 pepe | 17.03.201303:35

Със сигурност е посока. Сега, дали е точно вярната посока все още никой не може да кайе според мен. Никой не е пробвал. А единствения начин, да знаеш нещо, е да го преместиш от евентуалното бъдеще в детерминираното настояще Усмивка
Що се отнася до "свещения" труд и производство на блага - повечето блага ще можеш да си ги принтнеш на домашния 3D принтер, а труда ще се състои в това, да си намериш и даунлоуднеш необходимите ти блупринтове /самия ти 3Д принтер също ще е направен, чрез "отпечатване" на 3D принтер Плези се/ Усмивка
   

оценка

+2 -0

Регистриран на: 14.01.2012, 23:48

16 koya sam? | 15.03.201323:02

Анонимният: Проекта Венера, взима в предвид фактът, че човешкият труд, отдавна не е необходим за набавянето на нужните матерялни благта за живота на човечеството. Единствената причина да продължаваме да работим е желанието на властимащите да запазят господстващото си положение
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ами, тогава хайде всички да не работим, пък да видим ще има ли блага Усмивка Рано е още за това, ако изобщо се реализира някога. Може вида труд на човека да се промени, може да работи по-малко часове, но съвсем да не работи, няма как да стане. Друг е въпроса дали ще получава пари или други ресурси срещу работата си. Ако всеки получава необходимото му, независимо какво работи, това си е чист комунизъм, както сме го учили едно време в училище и университета.
   

оценка

+2 -0

Регистриран на: 13.11.2012, 15:50

15 shadow | 15.03.201322:44

TheSpider | 15.03.201309:03
Докато мислите, че богатите са ви виновни няма да се оправи нищо. Богати са, защото имат определени качества. Тези, които ги нямат само им завиждат и се чудят каква нова глупост да измислят.

--------------

Според твоята логика, ако един човек се роди в богато семейство (аристократично примерно), то той автоматично се сдобива с определени качества, с които е полезен на обществото. Интересна логика...
   

оценка

+3 -0

Регистриран на: 22.06.2011, 15:32

14 еднажена | 15.03.201322:09

Човечеството в цялост не е превъзмогнало привързаността си към скапаните хартийки , символи на някакъв мним просперитет .
Това , обаче е неизбежно
Много щастлив И ето , че идват някакви проектанти , които казвайки истината за детайлите , отново целят да отклонят еволюцията в технологична насока.
В този си живот знам само едно , но сигурно , че човек няма нужда от заместители , модели и архетипи , освен за гъдел Много щастлив
В неговото само физическо тяло има такъв потенциал , има работа със стихии и агрегори , има Личност , Милост , Справедливост Стрелка Благодат

Съществуват Закони , граници , творчество , ( само )съзнание....Всичко Удивителна
Истинският Ж И В О Т Удивителна

Ако се свършат думите ние няма да станем риби , без технологии ще сме дори по-живи , но науката засега е догонваща Много щастлив

http://www.youtube.com/watch?v=d00P0BsLSyk
   

оценка

+0 -3

Регистриран на: 15.12.2010, 15:50

13 Anonymous | 15.03.201320:01

За хората, които са индоктринирани да вярват и да се борят срещу да кажем "комунизмът", или пък за "демокрация", ще кажа, че се борят с вятърни мелници - няма такива чудовища в реалният свят. това са вербални чудовища. всеки който иска да победи комунизма, ще трябва да се обърне към структурата на езика който ползва за да разбере врагът си и да го победи- точно така комунизмът е в главите ви, не в реалният свят.
След като се справихме с тази реална и много персонална заплаха за човечеството- заплахата на абстракциите от висок ред, които са демонизирани от пропагандата на текущата доминантна информационна система за контрол на населението и запазването на настоящата икономическо-финансово-контролираща структура, може да обърнем леко внимание на теорията на ресурсно базираната исономика - РБИ и разликите и с комунизма.
Първо под комунизъм се разбира(в научните среди да кажем) 1. теоретична икономическа система създадена от Маркс 2. термин въведен от анархо-комунистическите теоретици за описание на хоризонтално организирано теоретично общество без управляващи/анархизъм/. Няма да се спираме на тънките разлики между тези доктрини, само ще кажем че при марксисткият имаме първото въвеждане на безумната доминираща и в момента света изкуствена - монетарна верига на стойността. Единственото което определя стойността на човека за обществата или за каквото и да е друго в нашия свят е ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ която човекът създава тоест финансовата стойност на работата която човек извършва. Това всъщност е доста близо и до сегашното състояние на нещата!!!!!! При анархо-комунизма обикновено имаме някаква система за размяна на труд, която, въпреки че се опитва да заобиколи парите като цяло пак пада в капана на тази недефинирана презумция - всъщност не работата определя колко струва живота, ЖИВОТА ТРЯБВА ДА БЪДЕ ОСНОВНАТА СТОЙНОСТ. или т.н. естествена верига на стойноста. Това е което много от вас не успяват да разберат - комунизъм или не на практика всички хора по земята независимо дали им казват че живеят при комунизъм или демокрация са излъгани да вярват че трудът им е единственото основание за съществуване.
Проекта Венера, взима в предвид фактът, че човешкият труд, отдавна не е необходим за набавянето на нужните матерялни благта за живота на човечеството. Единствената причина да продължаваме да работим е желанието на властимащите да запазят господстващото си положение - причината за това е обикновен страх от неизвестното или може да се каже още фрапиращо невежество!
   

оценка

+6 -1

Регистриран на: 10.03.2012, 13:05

12 Teodor Stanev | 15.03.201313:04

Ти нИдей гУ учи бългЪринЪ кво да прай - той си знай. СтигЪ лъгъ с тез глупУсти. МЪнгалитИ, ИвреИтИ, негЪритИ и пидЯрасИтИ на сапун, майна! ДЪ живей България, йес!
   

оценка

+1 -2

Регистриран на: 15.12.2010, 11:11

11 Borracho | 15.03.201311:40

Проекта на Джак Фреско си изглежда като комунизъм. Но важното в случая е, че е най-утопичното и скъпо нещо за което съм чувал Усмивка
   

оценка

+0 -0

Регистриран на: 18.03.2011, 09:26

10 explorer | 15.03.201310:43

"...С навлизането на автоматизацията, кибернетизацията, изкуствения интелект и с изнасянето на производството зад граница, все повече хора ще бъдат замествани от машините. Като резултат, по-малко хора ще могат да купуват стоки и услуги, въпреки че способността ни да ги произвеждаме в изобилие ще продължи да съществува."
___________________________________

Горното изразява често срещан страх у хора, които не поемат отговорност за собственото си положение. Всъшност изследванията показват точно обратното.
Само за пример ще дам ловът. В наши дни не са остали много хора, които се препитават с лов, нещо обичайно в миналото. Но това, че вече не ловуваме за прехрана, не значи че сме останали гладни или без занимание за прехрана Идея
   

оценка

+0 -0

Регистриран на: 21.02.2012, 17:37

9 mima | 15.03.201309:31

Това си е чист комунизъм, но няма как да ни се случи, защото сме морално незрели. Това би било идеален свят населен с идеални хора, но всички си знаем, че не сме такива.
   

оценка

+3 -0