Ремонтът на "Граф Игнатиев": 5 години планиране не стигат | webcafe.bg
Webcafe

Ремонтът на "Граф Игнатиев": 5 години планиране не стигат

Webcafe
05.10.2018, 15:13 (обновена 07.10.2018, 18:13)
Ремонт на ул."Граф Игнатиев"

Снимка: © Webcafe.bg

Точно преди една петилетка Столична община тръгна по бавния и сложен път за избор на нова визия на центъра. Конкурсите, обжалванията, серийните обществени обсъждания, детайлното описание на всеки елемент от проекта, няколко обществени поръчки за проектиране, оценка на въздействието, строителство и надзор - нищо от това не се оказа достатъчно, за да не допусне неприятната изненада от междинните резултати на ремонта в зоната около "Граф Игнатиев".

Колко време отнема на една европейска столица да преосмисли и освежи централната си градска част? По примера на София: 5 години не стигат.

Точно преди една петилетка Столична община тръгна по бавния и сложен път за избор на нова визия на центъра. Конкурсите, обжалванията, серийните обществени обсъждания, детайлното описание на всеки елемент от проекта, няколко обществени поръчки за проектиране, оценка на въздействието, строителство и надзор - нищо от това не се оказа достатъчно, за да не допусне неприятната изненада от междинните резултати на ремонта в зоната около "Граф Игнатиев".

Проектът започва още при управлението на главния архитект Петър Диков, финансира се със средства от ОП "Региони в растеж" на ЕС, все още не е довършен, а по план трябва да се изпълни до края на настоящия мандат на столичната управа

От общината призовават критиците да запазят търпение, докато не бъде завършена цялостната визия на пространството и напомнят за тоталната амортизация на зоната около "Графа" преди началото на ремонта.

"Когато го видите в крайния му вид, с контактните зони, с гранитите, които се изпълняват по площадните пространства, с изпълненото трамвайно трасе, с озеленяването, с пейките и настилките, фокусът ще бъде в различна посока... Вместо кметът на София Йорданка Фандъкова да бъде похвалена, че е намерила пари за финансирането на ремонта на улица, която не е поправяна от десетилетия, вървим в обяснителен режим всички", беше коментарът на главния архитект Здравко Здравков.

Протестите обаче не спряха, а натрупването на въпросителни около качеството и естетиката на градската среда в София влезе в оборот като проблемна тема от кампанията преди Местни избори 2019.

Как се стигна дотук?

Стартът на конкурса за проектиране на публичните пространства в центъра на София е даден през октомври 2013 г. Планът на централната градска част я разделя на четири зони, за всяка от които е проведен отделен конкурс за проектни предложения - зоната с най-висока цена за бъдещия технически инвестиционен проект е Зона 2 (350 000 лв.).

Зона 2 включва пространството около ул. "Граф Игнатиев", "Солунска", "6-ти септември", "Ген. Парнесов", "Цар Шишман", площад "Славейков", пл. "Гарибалди, пл. "Патриарх Евтимий" и градината пред храма "Свети Седмочисленици".

Зоната е териториалния обхват на групов паметник на културата, с четири исторически значими улици, голяма част от чието затрояване са архитектурно-строителни и художествени паметници.

В рамките на този район влизат сградите на МВР, БДЖ, Военно издателство, Столичната библиотека, театър "Възраждане", Домът на инвалидите, Френският културен център, бившата сграда на КТБ, училища, и др.

Храмът "Свети Седмочисленици" е единичен архитектурно-строителен и художествен паметник на културата, а градината е създадена през 1930 г. по проект на Йосиф Фрай и е паметник на градинско-парковото изкуство със съхранена в автентичен вид планировка. В източната й част се намира гробът на Петко Каравелов.

Конкретните цели към развитието на Зона 2 са формулирани по следния начин:

- да се изследва средата по отношение на проблемите и потенциалите за развитие;
- да се намерят решения за съвместяване на всички видове движение и осигуряване на безпрепятственото и безопасното преминаване на пешеходци и велосипедисти;
- да се осигури достъп до обществените пространства и услуги на всички жители и гости на града;
- да се подобри качеството и визуалното състояние на околната среда чрез паркоустрояване, благоустрояване, градско обзавеждане, система за сметосъбиране, ефективно и икономично използване на енергийните и водните ресурси;
- да се подчертае природното богатство и историческия дух чрез елементи на градския дизайн;
- да се осигури пространствена възможност за провеждане на културни, спортни и социални мероприятия.

Задължителен е задълбочен исторически анализ на средата, подробно заснемане на растителността, характеристика на съществуващите елементи, настилки, парково обзавеждане и др.

Кметът на София Йорданка Фандъкова назначава жури, което да оцени проектите за четирите зони - негов председател е ахр. Георги Бакалов (Съюз на архитектите в България), а членовете му са арх. Весела Георгиева (КАБ), инж. Красимир Велинов (Камара на инженерите в инвестиционното проектиране), ланд.арх. Тачо Пеев (Съюз на ландшафтните архитекти), арх. Валентина Едрева (НИНКН), общинските съветници Лорита Радева (ГЕРБ), Борислав Борисов (БСП), Малина Едрева (ГЕРБ), Вили Лилков (ДСБ), Николай Стойнев (ГЕРБ), заедно с четирима преставители на дирекции в администрацията на Столична община.

Впрочем, една от фирмите, обжалвали процедурата по конкурса, заявява пред КЗК критика от съставянето на журито "на ведомствен принцип от лица в служебна зависимост от възложителя (Столична община) и общински съветници, което създава условия за конфликт на интереси и за некомпетентност на решенията му".

В конкурса за Зона 2 са подадени са общо 7 проекта от архитектурни студия и консорциуми, като две от предложенията не са класирани заради неизпълнение на всички изисквания по конкурса, недоказан експертен капацитет или икономическа обоснованост.

Нито едно от предложенията не е направено от международно архитектурно студио.

Класирани са общо три предложения: на "Амфион" ЕООД, ДЗЗД "Група Център" и "А.Д.А. Архитектурно-дизайнерска агенция", като "А.Д.А" получава първото място.

Прочетете тук обосновката на журито за избора на "А.Д.А'

Авторите на проекта-победител описват проблемите на зоната като "преобладаващо усещане за хаотичност и безпорядък в противоречие с богатата и ясна урбанистична структура", недостатъчно места за отдих и места за улично изкуство, затруднено и някъде дори невъзможно придвижване на много от местата, "шумът и неспокойствието на средата" и неизползвания потенциал на градските пространства.

Първоначалният проект предвижда промяна на трамвайното трасе по "Граф Игнатиев" с единичен коловоз в двете посоки, разполагане на велоалея, спиране на автомобилното движение по "Шишман" в почивните дни и изравняване на настилката на пътното платно с тази на тротоарните площи, съвместяване на пазарите за зеленчуци и книги с кафенета, отваряне на част от двора на Шесто училище за публично ползване, изчистване на пространството от реклами, ограничители, билбордове и др.

Водещият проектант и съдружник в архитектурната компания е арх. Иво Пантелеев - участник в обединението "София ХХI", което през октомври 2013 г. представя окончателния Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град София. Пантелеев е член на екипа в качеството си на експерт "Обществени центрове и публични пространства" и ръководител на зона на публични функции с висока обществена значимост - на практика проектът за обновяване на зоната около "Граф Игнатиев" се отнася за темата на работата му по плана.

Вижте тук пълния проект на "А.Д.А." за визията на Зона 2

Договорът между Столична община и "А.Д.А" е подписан през декември 2014 г. и е на обща стойност от 350 000 лв. без ДДС, но обществените обсъждания и преработването на проекта продължават до средата на следващата година. Ако в първоначалния проект се предвижда разполагането на гранитни плочи в градината на "Св. Седмочисленици", по-късно е предвидено те да бъдат сменени с бетонови мразоустойчиви елемент.

Окончателното успешно приключване на договора за работен инвестиционен проект за Зона 2 е отчетено на 23 ноември 2015 г. от тогавашния главен архитект на София Петър Диков. В този момент арх. Диков вече е заявил решението си да напусне поста си, считано от февруари 2016.

Комплексният доклад за оценка на съответствието на работния проект към изискванията за строежи е изпълнен от "Софинвест" ЕООД като консултант, управляван от инж. Чавдар Гигов с екип от квалифицирани специалисти към фирмата.

От регистъра на обществените поръчки се вижда, че нова промяна по проекта е направена и през пролетта на 2018 г. Зам.-кметът на София Евгени Крусев и Галина Бежанска (директор на "Пазари Запад" ЕАД) пишат писма, с които аргументират нуждата от преработка на работния инвестиционен проект поради "непредвидени обстоятелства, възникнали независимо от волята на страните, които не са могли да бъдат предвидени и правят невъзможно изпълнението при договорените условия".

За целта се възлага нова обществена поръчка, чийто предмет е изготвяне на работен инвестиционен проект за фонтан на площад "Славейков", съоръжения за търговия с книги, ремонтни дейности на сградата на Столичната библиотека, промяна в оформянето на паркоместата в зоната на кръстовощата по ул. "Солунска", ново решение за тротоарите по ул. "Алабин" между "Витоша" и "Граф Игнатиев", и проект за цветово решение на фасадите на сградите в Зона 2. Поради факта, че "А.Д.А" е носител на авторските права върху целия проект, фирмата на арх. Иво Панталеев е единствената поканена и подала оферта за 89 000 лв. за нанасяне на новите поправки по проекта. Фирмата му сключва и договор за авторски надзор за 127562.81 лв. без ДДС.

Обявлението за обществена поръчка за строителство е направено през август 2017 г., като през март 2018 г. за победител е избран "Джи Пи Груп".

Офертата на компанията е 20,1 млн. лв. без ДДС и е по-скъпа от втория класиран "Трейс РПВ", но печели заради по-добри точки по показателите "Функционални характеристики на основна част от предлаганите материали", "Мерки за осигуряване на качеството при изпълнение на строителството", "Екологични характеристики".

"Джи пи груп" работеше по ремонта на парка и пространството пред НДК, изпълнител е на общо шест станции от метрото в София, включително на Летище "София", станция "Бели Дунав", "Александър Малинов", "Ал. Теодоров - Балан", и "Надежда". Фирмата е проектант на хотел "RIU Pravets Resort" през 2009 г., както и на клубната къща и голф-академията от прилежащия комплекс.

"Лукойл нефтохим Бургас", чийто генерален директор е Валентин Златев, също е сред големите клиенти на "Джи пи груп" - строителната фирма е участвала като подизпълнител в проекта за изграждане на комплекса за преработка на тежки остатъци, изграждането на открита разпределителна уредба в рафинерията, стационарна фотоволтаична електроцентрала на "Лукойл", както и проект за изграждането на три резервоара за гориво на пристанищен терминал "Росенец" до площадката на "Лукойл". Фирмата е главен изпълнител по изграждане, ремонт и поддръжка на бензиностанции, газстанции и петролни бази на Лукойл в България.

В документацията за строителната поръчка са детайлно описани всички изисквания към настилките, размерите на плочките, паважа, бордюрите, както и към всички останали елементи на средата - пейки, кашпи, тераси тип "дек", велостоянка, антипаркинг елементи, подвижни колчета, кошчета и контейнери за подземно сметосъбиране, осветителни стълбове и т.н., и т.н.

Това, което прави впечатление, е видимата разлика между предложената визия за бетонови плочи в Зона 2 и реално монтираната настилка в градината на храма "Свети Седмочисленици". Ако в първия вариант (на хартия) плочите са едноцветни, то понастоящем са поставени елементи с шарки.

Зам.-кметът по транспорта Евгени Крусев обяви, че е "въпрос на лично възприятие" дали новата настилка в градината на "Седмочисленици" се смята за естетически издържана или не.

"Нашата основна цел е да следим тези павета, каквито и да са те, да бъдат подредени по възможно най-качествения начин", каза той.

На въпрос дали Столична община ще поиска пренареждане на всички тротоари и настилки, които не отговарят на изискванията за качество и достъпност на средата, ако след края на строителните работи се установят дефекти.

Очаква се в началото на ноември 2018 г. да бъде пуснато движението на трамваите по "Граф Игнатиев". Пълното приключване на ремонтните дейности в зона 2 е планирано за март 2019 г.


Още от Общество

Webcafe.bg предупреждава, че администраторите на сайта трият коментари, които съдържат нецензурни думи, обиди по расов, етнически, религиозен, полов или сексуален признак, както и коментарите, които са на латиница.

Регистриран на: 10.12.2010, 06:25

2 Bichkiiata | 06.10.201815:54

Туй го писах в другата статия, но като видях тази глупост да се редят бетонни блокчета около трамвайните линии, го пущам и тук:

“Винаги съм бил на мнение, че в централната част на всеки град трябва да се използуват естествени материали за настилка, гранитни павета и изобщо мат’рял от магмени скали, който е високоустойчив на износване, а за украса, мрамор, варовик.....Тези бетонни плочи ще почнат да се разпадат и сипят като пясък след 10 години, отделно, че са порести и петната остават завинаги по тях. “

п.п.

ало ти под мен сам ли си говориш, разбрхме, че си недоклатен емигрант, няма нужда да се опитваш да блеснеш в очите на слепите, но ако толкова те избива отвътре ходи да го прокламираш с “Държавен вестник”
   

оценка

+0 -0

Регистриран на: 02.06.2015, 00:14

1 storm | 05.10.201818:53

Уелком ту Бългерия, демек, HUBAVOE!

Деде, ето още една (сравнително малка) причина, отговаряща на въпроса, защо имигрантите трябва да се възприемат като предатели от смелото и търпеливо (вече три десетилетия) българско общество. Ето защо е трябвало да преосмислят приоритетите си и да изберат да останат в родината си за да се 'борят', наравно с вас 'верните' Българи, срещу безобразията на управляващите и всички останали неволи. Добре, че сте вие.., в противен случай този напредък би бил невъзможен. Добре, че сте вие, в противен случай с кого биха се съобразявали и за кого биха се трудили, толкова съвестно, управниците на тази държава.

Уточнение:
Под 'вие' да не се възприема цялото Българско общество, а само онази извадка от него, подобно на дедето, която с лека ръка дискредитира или обвинява в дезертьорство имигрантите.

Това уточнение е наложително, за да се избегнат грешни набеждения в българомразство.
   

оценка

+0 -0