Следващият натиск - смяна на Плана за управление на Витоша | webcafe.bg
Webcafe

Променят ли Плана за управление на Витоша, иде застрояване

Асен Генов
29.12.2011, 17:00 (обновена 30.12.2011, 14:31)
Витоша

Снимка: © Skyscrapercity.com

Само ако се позволи промяна на Плана за управление на природния парк, Витоша може да бъде застроена - от "Витоша ски"

На последното си за 2011 г. заседание правителството одобри поправки в Закона за горите, облекчаващи режима на застрояване в природните паркове. Те бяха изготвени и внесени ударно под натиск на собственика на ски съоръженията на Витоша - "Витоша ски". Поправките дават възможност да се изграждат писти и лифтове на територии - част от държавния горски фонд, но без да се променя предназначението на земята, т.е. тя остава държавна. Така изсечените и застроени терени ще се водят гори "на хартия".

Според земеделския министър Мирослав Найденов одобрените текстове не обслужват една фирма. От промените щели се възползват всички курорти. Това е поводът за интервюто на директора на природен парк Витоша Тома Белев, взето от блогъра Асен Генов.

Вярвам, че ако истината за посегателствата върху околната среда бъде казана публично, тя има силата да предизвика нова вълна от протести, подобна на тази, която кулминира в най-твърдата и масова вълна от недоволство срещу тройната коалиция, изкарала хиляди на площад Народно събрание на 14 януари 2009 г. Благодаря на Тома Белев за отговорите и му пожелавам Весела Коледа, щастлива Нова 2012 г. и успех в опазването на околната среда и природните богатства на страната.

Защо Витоша ски не откри ски сезона тази зима, какви са исканията им и основателни ли са те от законова гледна точка?

Защо една частна търговска фирма не иска да работи е трудно да се каже от външен наблюдател. Публичните им изявления обвързаха отказа им да обслужват лифтовете с липсата на сервитутно право за трасетата им, както и невъзможността да наемат високопланинските ливади за да ги ползват за ски писти.

С това си изявление "Витоша ски" за първи път признаха, че фирмата няма вещни права върху територията, която ползва. Това не е фатално -  за да могат да работят трябва просто да си платят наем за ползването на държавните имоти. Що се отнася до ползването на ливадите - тук ситуацията е още по-странна. До момента всяка година фирмата плащаше държавни такси точно за ползването на тези ливадни съобщества и това не им пречеше да работят.

Тази година това изведнъж се оказа някакъв проблем за тях. В началото на декември се проведе голяма среща на всички заинтересовани държавни администрации с участието на депутати, агенцията по горите, министерствата на околната среда, на регионалното развитие, на икономиката и Столична община с "Витоша ски" АД.

На нея всички държавни органи заявиха, че няма законови пречки фирмата да работи - стига да си плати наема за ползваните площи, но фирмата постоянно повтаряше, че ако работи ще наруши закона и за това няма да работи, докато не се промени законът за горите.

Какви точно са намеренията на "Витоша ски", довели до провалянето на ски сезона на Витоша тази година, пречи ли законодателството по някакъв начин на реализацията на тези намерения и необходими ли са промени в законовата рамка - в полза на фирмата-концесионер?

Трябва да те поправя - на територията на Природния парк Витоша няма отдадена концесия. "Витоша ски" АД е основен собственик на лифтове и влекове в планината, но има и други такива. Всеки може да дойде и поиска да постави преместваеми лифтове или влекове в планината или да си наеме писти в рамките на съществуващите ски зони, и да ги получи.

"Витоша ски" нямат някакви особени права, различни от тези на останалите фирми в България по отношение на Витоша. Преди три години фирмата представи своите намерения да разшири значително зоната за ски туризъм край Алеко. Планът бе отхвърлен от Министерство на околната среда и водите (МОСВ) двукратно.

В основата на тези отхвърляния беше забраната за ново строителство в парка, наложена от Плана за управление, и противоречията с целите на НАТУРА 2000. В този смисъл законови промени не са достатъчни - те могат да облекчат административните процедури, да намалят разходите на фирмата или да премахнат конкуренцията, но не им дават възможност автоматично да застроят планината. Това може да стане само ако се промени Планът за управление на природния парк. Което не е невъзможно и предполагам, че следващият натиск ще бъде в тази посока.

Знаеш ли какви точно изменения и на кои закони предлага Министерският съвет и защо се твърди, че са в интерес на "Витоша ски"?

Министерство на земеделието представи законопроекта и той е публикуван за обществено обсъждане до 29 декември на портала за обществени консултации на Министерски съвет. По темата, която те интересува, в него се предлага строителството на стълбове на лифтове и ски-писти да се извършва без превръщане на горските територии в урбанизирани.

Това предложение премахва плащането на една такса, която до момента дължи всеки инвеститор, който иска да застрои горски територии и която се използва за залесяване на нови гори за сметка на унищожените при строителството.

Друго предложение на закона е да се въведе вещното право на ползване за ски писти (обикновено то е дългосрочно) - и то да се дава на собствениците на прилежащите ски-лифтове и влекове без търг.

Аз лично не смятам, че тези предложения променят по някакъв начин съществуващото положение - и до момента тези, които желаеха да ползват ски-писти можеха да го направят чрез дългосрочен наем. Единствената разлика е изискването за публичен търг при наемните отношения, който липсва при учредяване право на ползване.

Що се отнася до възможността основите на стълбовете на лифтове да се застрояват без да се изключват от горските територии, трябва да се отчете, че площта на основите на един 10 километров лифт не надвишават 1 декар и дължимата такса за урбанизирането им е пренебрежимо малка спрямо стойността на инвестицията - максимум 20 000 лева срещу минимум 20 млн. лева инвестиция.

Най-значимо ще е влиянието на проектозакона по отношение разрешаване на  строителството на ски писти в горите - при тях цялата площ се счита за строеж поради което дължимите такси за урбанизиране достигаха големи размери и тяхното премахване е сериозно облекчение.

Но както вече посочих, строителството на нови писти и лифтове е забранено с Плана за управление на Витоша и тези облекчения по никакъв начин не касаят най-стария парк на Балканите.

Какви са основанията за организиране на конкурс за нови директори на някои природни паркове в България и най-вече на Природен парк Витоша?

С приемането на новия закон за горите през март 2011 г. се въведе изискването директорите на структурите на Изпълнителната агенция по горите да се назначават след конкурс. Повечето от директорите на паркове са назначавани преди 2000 г. при действието на най-стария закон за горите, при който нямаше изискване за конкурси и това вероятно е мотивът за обявяването им днес.

Какво се цели и какво може да се случи при евентуален нов директор на някой от "проблемните" природни паркове, Витоша, Врачански Балкан, Русенски Лом и Шуменско плато, който е "по-благосклонен" към около-законните инвестиционни намерения на олигархията?

Дирекциите на природните паркове прилагат плановете за управление на парковете. Тези планове са и основните инструменти за управление на територията им - те посочват режимите и нормите в парка, определят къде и колко може да се строи, ловува, ползва дървесина и т.н.

Всеки директор на парк дава становище дали едно инвестиционно предложение отговаря на плана за управление на парка или не, контролира дали плана за управление се спазва при отделните човешки дейности, сигнализира към компетентните органи при установяване на нарушения.

Тези права, колкото и малки да са, със сигурност може да се прилагат "по-благосклонно" или "по-твърдо". И това вероятно изкушава някои инвеститори да си мислят, че могат да си осигурят "извънсистемна" подкрепа чрез персонални решения.

Към териториите на парковете има много апетити - нови ски курорти, хотели, ветрогенератори, мини ВЕЦ, преексплоатиране на водите,  горите и дивеча, мини и кариери и т.н. До момента това не се случваше заради твърдите позиции на парковите адмнинистрации. Доколко тези позиции ще се запазят и занапред всички ще можем да се убедим и сами.

Имаме ли, според теб, основания да се съмняваме в обективността и честността при оценка на евентуалните кандидати за директори на тези природни паркове?

Ти знаеш, че през последните три години срещу мен се води черна ПР акция след като на основата на плана за управление се противопоставихме на  застрояването на Витоша и превръщането й в голям ски курорт. С публикации в жълти издания се опитаха да ми разрушат семейството, да  омаловажат работата на дирекцията, да ни спрат изобщо да работим, даже ме изкараха убиец и престъпник поне по двайсетина члена от Наказателния кодекс. Искаха оставката ми поне 100 пъти.

Нашата позиция, че всеки който ползва държавни имоти в парка Витоша трябва да плаща дължимите суми не се харесва на няколко големи инвеститори и това допълнително засили вълната от хули и клевети. Оказа се, че има фирми които имат задължения със стотици хиляди лева.

Това ни навлече сериозни затруднения в работата - само за последните 5 месеца имахме десетина проверки, 4 от които по едно и също време. Тогава преброих, че ни проверяват повече хора, отколкото служители има дирекцията и беше трудно даже да им оказваме помощ на всеки от тях да се ориентира в това което проверява.

Естествено, не се откриха никакви нарушения. Сега се обявява конкурс, за който разбрах от журналистите. Колкото и да съм непредубеден и да вярвам в почтеността и обективността на колегите, започвам леко да се съмнявам.

Как посрещаш празниците?

Със семейството у дома. Между Коледа и Нова  година продължаваме с колегите да работим - подготвяме нов проект по Оперативна програма "Околна среда" и подписваме договора по един вече спечелен проект.

С него ще успеем да възстановим два изчезнали вида от планината - най-красивата българска пеперуда - Голям Аполон, и един български ендемичен вид риба - главоча, и да ремонтираме алеите в района на Златните мостове, Офелиите, Момина скала, Алеко и Бистрица. Работата продължава, независимо от пречките.

Oще: витоша ски  гори  закон  инвеститори  курор  лифтове  природен парк  промени  тома белев 


Още от Общество

Webcafe.bg предупреждава, че администраторите на сайта трият коментари, които съдържат нецензурни думи, обиди по расов, етнически, религиозен, полов или сексуален признак, както и коментарите, които са на латиница.