"Третият пол" и Истанбулската конвенция | webcafe.bg
Webcafe

"Третият пол" и Истанбулската конвенция

Webcafe
03.01.2018, 14:34 (обновена 05.01.2018, 18:05)
насилие над жени

Снимка: © Getty Images

Конвенцията въвежда дефиниция на понятието "пол" ("gender" в оригиналния текст на документа) - "социално изградени роли, поведения, дейности и характеристики, които определено общество смята за подходящи за жените и за мъжете". Никъде в текста не се споменава каквото и да било за хомо-, би- или транссексуални хора, "трети пол" или други подобни понятия.

"Скандална точка в дневния ред на Министерски съвет! Опитват се да легализират тихомълком гей браковете! Истанбулската конвенция налага промени в поведенческите модели на мъжете и жените!"

Твърде вероятно е да попаднете на новини с подобни инфарктни предупреждения, а причината - кабинетът прие да предложи за ратификация в Народното събрание на т.нар. Истанбулска конвенция на Съвета на Европа.

Още преди Нова година говорители от ВМРО въстанаха срещу идеята за пълноправно приемане на Конвенцията в България, под предлог, че документът помагал за "узаконяването на третия пол" и стимулирал учебни програми за изучаването на "хомосексуализма и травестизма в училищата".

ВМРО твърдят още, че документът задължавал България да приема всеки чужденец с "особености в пола".

Отвъд сензационните заглавия и политическите фойерверки, обаче, фактите изглеждат доста по-различно.

Истанбулската... какво?

Пълното име на оспорвания от "Патриотите" документ е "Конвенция за превенция и борба с насилието срещу жените и домашното насилие". Преговорите по приемането й започват още преди 10 години. Финалният текст е отворен за подписване на 11 май 2011 г. след среща в Истанбул, а България се присъединява към него на на 24 април 2016 г.

Турция е първата страна, която ратифицира документа. Останалите държави, изпълнили пълната процедура, са Албания, Андора, Австрия, Белгия, Босна и Херцеговина, Кипър, Дания, Финландия, Естония, Франция, Грузия, Германия, Италия, Малта, Монако, Черна года, Холандия, Норвегия, Полша, Румъния, Португалия, Сан Марино, Сърбия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария.

Още 16 страни, сред които и България, са подписали документа, но все още не са го ратифицирали. Подписа си под документа полага Екатерина Захариева от името на кабинета "Борисов 2" - по това време министър на правосъдието, днес министър на външните работи. За да започне прилагането й, Конвенцията трябва да бъде гласувана от Народното събрание.

Единствените членове на Съвета на Европа, които не са подписали Конвенцията, са Русия, Армения и Азербайджан.

Кой каза "трети пол"?

Целите на конвенцията са изцяло свързани със защитата на жените от всички форми на насилие, както и борбата срещу домашното насилие над мъже и жени.

Под "насилие над жени" се разбира всяко нарушение на човешки права или дискриминация, всеки акт на насилие на база на пола, който може да доведе до физически, сексуални, психологически или икономически увреждания или страдание.

Под жени се разбират не само пълнолетни, а и момичета.

В обхвата на насилието над жени влизат и заплахите, принудата, произволното лишаване от свобода - независимо дали то се случва в обществения или личния живот.

Влизат и практики като насилствен брак, осакатяване на женските гениталии, насилствен аборт (без предварителното и информирано съгласие на жената), насилствена стерилизация на жени, сексуален тормоз и престъпления на "честта" (тормоз или дори убийство на жена, която е "нарушила" културни, религиозни, социални или традиционни норми за поведение).

Под "домашно насилие" се разбира физическо, сексуално, психологическо или икономическо насилие, което се случва в семейството или между бивши / настоящи съпрузи и партньори - независимо дали извършителят живее или е живял с жертвата.

Конвенцията въвежда дефиниция на понятието "пол" ("gender" в оригиналния текст на документа, a не "sex", която се използва за биологичния полов признак***) - "социално изградени роли, поведения, дейности и характеристики, които определено общество смята за подходящи за жените и за мъжете".

Посочва се, че определени роли или стереотипни нагласи възпроизвеждат нежелани и опасни практики, като допринасят за това насилието над жените да се смята за нещо приемливо.

Именно затова документът призовава за заличаване на предсразсъдъците, обичаите, традициите или други практики, които се основават на идеята за малоценността на жените или на стереотипните схващания за ролите на половете.

Никъде в текста не се споменава каквото и да било за хомосексуални или транссексуални хора, "трети пол" или други подобни понятия.

Смисълът на Истанбулската конвенция е в това да обедини държавите-членки на Съвета на Европа във въвеждането на законодателство за защита на основните права на жените, равнопоставеността на мъжете и жените и недискриминирането им по полов признак.

Текстът не налага нито задължение за признаване на еднополови бракове, нито въвеждане на нови полови категории извън мъжа и жената. На практика не засяга по никакъв начин въпросите за гражданското състояние (брак, семейно съжителство и др.) в подписващите страни.

Тогава в какво се състои спорът?

В Член 14 на Конвенцията се казва следното:

"Страните предприемат, където е подходящо, необходимите стъпки за включване на съобразен с развиващите се възможности на учащите се учебен материал по въпроси като равнопоставеност между жените и мъжете, нестереотипни роли на пола, взаимно уважение, ненасилствено разрешаване на конфликти в междуличностните отношения, насилие над жените, основано на пола, и право на лична неприкосновеност, в официалните учебни програми и на всички образователни равнища"

Противниците на Конвенцията твърдят, че зад думите "нестереотипни роли на пола" се крие т.нар. алтернативна сексуална ориентация, трети пол или друга подобна конструкция.

Подобно тълкувание обаче е много далеч от смисъла на текста.

В разяснителните бележки, публикувани от Съвета на Европа, се посочва, че по подразбиране терминът "пол" се базира на социално конструираните роли на мъжете и жените, поведения, дейности и характеристики, които дадено общество приема за подходящи за тях.

Тук става дума както за разбирането за "мястото" на жената в семейството и обществото, така и за предразсъдъците относно това какво може / не може да работи една жена, какво възнаграждение трябва да получава за труда си и др.

"Нестереотипни роли на пола" би трябвало да се разглежда в този контекст.

Вторият "спорен" момент в Конвенцията се намира в Член 60 - "Молби за убежище, основани на пола".

В него се казва, че страните ще предприема необходимите законодателни мерки, за да гарантират, че "насилието над жени, основано на пола, може да бъде признато като форма на преследване по смисъла на чл. 1, А, пар.2 Конвенцията за статута на бежанците и като форма на сериозна вреда, която дава право на допълнителна закрила".

Факт е, че толкова детайлен запис за форма на преследване досега не е присъствал в българското законодателство. Параграфът от Женевската конвенция за бежанците, който се споменава по-горе, дава малко по-обща рамка за евентуалните причини за преследване, които могат да застрашават живота, достойнството и човешките права на бежанците, а именно:

"Основателни опасения от преследване по причина на раса, религия, националност, принадлежност към определена социална група или политически убеждения".

България е страна по Женевската конвенция от 1993 г. и е пренесла въпросния текст буквално в Закона за убежищата и бежанците.

Това, което Истанбулската конвенция предлага, е властите в страните да вземат предвид особеностите на пола, когато преценяват дали "основателните опасения от преследване" са приложими към дадено лице.

Отново: смисълът на този параграф е насочен към жените - жертви на насилие във всички форми, изброени по-горе.

Във всички случаи, България има право да откаже или отнеме закрила на чужденец, за когото има основания да се смята, че представлява опасност за националната сигурност или който, веднъж осъждан с влязла в сила присъда за тежко престъпление, представлява опасност за обществото.

Подпис с резерви

Няколко страни са подписали документа с конкретни резерви.

Андора например въвежда отложено действие за Чл. 30, който предвижда изплащане на държавни обезщетения за жертвите на насилие. Няколко държави, включително Франция, Кипър, Дания и др. си запазва правото да не въвежда някои параграфи, свързани със юрисдикцията на криминалното разследване при случаи на насилие.

Германия е отложила до 2023 г. въвеждането на Член 59, който засяга осигуряването на закрила на жертви на насилие, чийто статут на дългосрочно пребиваване зависи от статута на съпруга или партньора им - насилник, заради противоречие с националното законодателство.

Полша си е запазила правото да не прилага спрямо определени случаи серия от изисквания, което е провокирало протест от страна на държави като Австрия, Финландия и др.

Дали България ще се присъедини към Конвенцията със забележки - ще стане ясно, когато документът влезе за обсъждане в Народното събрание.

Струва си да се отбележи, че както през април 2016 г., така и сега, ВМРО на Красимир Каракачанов и НФСБ на Валери Симеонов са коалиционен партньор на управляващото мнозинство. За разлика от днешното бурно вълнение, първият сигнал за готовност на България да въведе в сила Конвенцията не предизвиква видими знаци на недоволство от страна на партньорите на ГЕРБ във властта.

*** Изгубени в превода

В английския език има два термина, които отговарят на българската дума "пол":

Sex - една от двете основни категории (мъжка и женска), на които хората и повечето от останалите живи организми се разделят на базата на репродуктивните си функции (по Oxford Dictionaries)

Gender - един от двата пола (мъжки или женски), особено когато се разглежда по отношение на социалните и културни различия, а не на биологичните (по Oxford Dictionaries)

Терминът се използва и по-широко, за да обозначи различните идентичности, които не съответстват на установените идеи за мъжкото и женското. Думата започва да се използва по-масово след средата на 60-те години, когато се засилва феминисткото движение по света.

Макар че думите gender и sex често се използват като взаимозаменяеми, имат различни конотации. Sex се отнася към биологичните разлики, а gender - към културните и социални разлики между половете.

Oще: гейове  еднополови бракове  жени  истанбулска конвенция  насилие над жени  трети пол  хомосексуални 


Още от Общество

Webcafe.bg предупреждава, че администраторите на сайта трият коментари, които съдържат нецензурни думи, обиди по расов, етнически, религиозен, полов или сексуален признак, както и коментарите, които са на латиница.

Регистриран на: 21.06.2014, 15:10

77 VK | 17.02.201820:04

аз съм бе , аки имаш некви претенции, казвай,
   

оценка

+0 -0

Регистриран на: 06.05.2012, 10:11

76 Алекси Николов | 17.02.201819:47

абе Webcafe-то що ни си пише името автора на тоя паслвил ? страх или платена публикация ? Кажете мизерници ?
   

оценка

+0 -0

Регистриран на: 21.06.2014, 15:10

75 VK | 17.02.201816:50

Сим4о, санитарите викай! Да ти дадат апчетата
   

оценка

+0 -0

Регистриран на: 28.01.2014, 19:57

74 sim4o | 17.02.201816:10

Абсолютен ден на Идиотите е!
Станишев ги е мобилизирал, заради приемането на Конвенцията .. Много щастлив
   

оценка

+0 -0

Регистриран на: 28.01.2014, 19:57

73 sim4o | 17.02.201816:09

VK | 17.02.201814:10

тъпо комуне, или ченге..
-------------------
Левичарчето-станишевче джендъристче вика на ДРУГИТЕ, че били комунета?? Много щастлив Много щастлив Много щастлив

Веикато .. иди се лекувай бе, заради шизофреничното си раздвоение! Много щастлив Много щастлив

ТИ душко, си развяло червено знаменце .. ама се не поглеждаш в огледало!
Наистина ли лекуващият ти психиатър не може да ти помогне .. ? Шокиран Шокиран
   

оценка

+0 -0

Регистриран на: 21.06.2014, 15:10

72 VK | 17.02.201814:19

Със последното изречение карай внимателно, щото половината "Вагнер" изчезнаха поради три повторения на думи4ките, ама като не внимават.....
   

оценка

+0 -0

Регистриран на: 21.06.2014, 15:10

71 VK | 17.02.201814:10

тъпо комуне, или ченге
Турция на никого не се е "опъвала", още по -малко на НАТО.
Същото, дето ви е трън в петата на тъпите парчета путинофили.
На нивото на Сим4о се докара, ако е повод за гордост , то празнувай - днес е май деня на идиотите.
_______________________
Медикаментозно лечение на обратните е имало в Европа. В Турция са ги лекували с камшик по гол гъз, а в Русия не са хабили медикаментите, а са ги пращали в лагери, за техен и на лагерниците кеф.
____________________________
Е, като казвам фашисти, то пък да не останете нещо незабелязани.
Не се притеснявай - то си личи от километър комуниста Усмивка
Да разбирам ли че руския почин ти е на сърце за оправяне на нещата ?
Да ти казвал някой ,че си дребно фашистче , с мания за величие?
България!
Ето,
и булгар, булгар, два пъти , после "Патреот" и после "Русия мать" ваша.
Казващ го два пъти и всички дженръри изчезват като дим.
   

оценка

+0 -0

Регистриран на: 07.04.2014, 19:50

70 dedo adji | 17.02.201813:47

Тъпо турско мекере, прочети какво казват братята ти от Анадола за конвенцията. Обясних ти вече, че Турция може да приеме всичко и никой не може да я принуди да го спазва. А откак им изстинаха надеждите за ЕС, хептен. Те на НАТО се опъват, че на някаква си европейска комисия ли ще цепят басма. Чисто мижи да те лажем. Като турските сериали - вижте ни какви сме напреднали.

in the case of quite a number of the earliest and most eager signatories to the convention: ‘If we’re seen to be a good little country who care sufficiently deeply about women’s rights to sign the Convention, the European Union may look on our membership application a little more favourably.’ (Turkey was one such country!)

Медикаментозно лечение на обратните е имало в Европа. В Турция са ги лекували с камшик по гол гъз, а в Русия не са хабили медикаментите, а са ги пращали в лагери, за техен и на лагерниците кеф.
   

оценка

+0 -0

Регистриран на: 28.01.2014, 19:57

69 sim4o | 17.02.201813:41

VK | 17.02.201813:11

А за джендеризма - наистина ми е кеф как се на....те, че ако нещо , и може да обърнете резбата ..

--------------------
Соросоидчетата антибългарчета, по принцип са си педерасти!

Всеки знае къде да намери Роко, Уточнител и вся осталная троцкистко-левичарско-либерастка сволоч, дето се криви и юди - на гейпарада!

Обещал съм - ако съм тогава в България и ако са ме отново провокирали - да ида и да им направя главиците квадратни ..
Рпко Васважний лесно ще го позная - ще е с най-красивата рокля!

Та давайте, давайте джендъристи .. захлебвайте парите от Станишко ..
Ей как и днеска са ви мобилизирали от ПЕС.. Много щастлив Много щастлив
   

оценка

+0 -0

Регистриран на: 21.06.2014, 15:10

68 VK | 17.02.201813:11

Дядка,
Тези "професианал" нито тук, нит на запад могат да споделят казано от клиент. Има обаче в САЩ закон който си задължава при случай на домашно насилие да уведомяват полицията. Там, не тук, сето не били приели нещото.
А за джендеризма - наистина ми е кеф как се на....те, че ако нещо , и може да обърнете резбата Усмивка
Човек ако не е обратен по душа нема как сеобърне, и теа конвенции нема му отнемат мъжеството.
Има обаче неща, дето си ги смятате за нормални, ама са си чиста проба нацизъм или комунизъм , както ти отърва.
И онова келеме ми се репчи, че била диагноза медицинска, демек болест и се лекува значи - аре сметай колко е до концлагерите!
Разделяте хората на групички - последно беше за пушачите гонката, ама нещо не се уреди тук таа работа.
Та всеки опит да се отделят некви групи и да им се слага етикет си е фашизъм!
Всички дето се пънете напреки на нещото истамбулско си имате изкривен ген , щото нормален човек нема да измисли фашизма или комунизма, се некви комплексаси .
А конвенцията е на Съвета на Европа , нищо че домакин е Турция, т аот там и Истамбулска.
Ти се замисли - щом Турция не е намерила нещо нередно, ти по-турчин от тях ли стана?
   

оценка

+0 -2