Топ 300 на най-печелившите компании в България | webcafe.bg
Webcafe

Топ 300 на най-печелившите компании в България

Webcafe, по данни на ICAP Bulgaria
08.12.2016, 16:43 (обновена 11.12.2016, 19:45)
бизнес

Снимка: © Getty Images

Бизнес лидерите според класацията на ICAP Bulgaria

Аурубис България, БТК и AES - 3C Марица Изток I са на върха на класацията на ICAP Bulgaria "Бизнес лидерите на Българя" за българските фирми най-голяма печалба преди лихви, данъци и амортизация (EBITDA) за 2015 година.

Водещите 20 компании в класацията формират близо 38% от общата EBITDA на всички 300 изследвани фирми, а приходите им от продажби формират съответно 27% от общите реализирани приходи, посочват от ICAB.

Преобладаващият брой компании са представители на отрасъл "Индустрия" и "Услуги", следвани от "Търговия" и "Селско стопанство". В сравнение с класацията за 2014 г. се забелязва ръст на броя на компаниите от сектор "Търговия" (от 59 на 66) докато представителите на "Селско стопанство" намаляват от 13 на 7.

"Бизнес лидери в България" на ICAP Bulgaria прави преглед на първите 300 компании според критерия EBITDA (Earnings before interest, tax, depreciation and amortization) - "Печалба преди лихви, данъци, обезценки и амортизация), изчислен на база индивидуалния финансов отчет на съответната компания.

В класацията са включени само тези компании, които са обявили финансовите си отчети за 2015 г. в Търговския регистър или други публични източници преди 31 август 2016 г. и все още са действащи. В нея не попадат представители на финансовия сектор, холдинги, дружества с инвестиционна цел или дружества с държавно участие.

Пълният списък на класацията на ICAP Bulgariа можете да видите тук

Ето как изглежда подредбата на водещите компании по сектори

Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия

ЕЙ И ЕС - 3С МАРИЦА ИЗТОК І ЕООД
EBITDA (в хиляди лева): 305 461
Позиция в общата класация: №3

Добив и производство на метали

АУРУБИС БЪЛГАРИЯ АД
EBITDA (в хиляди лева): 361 257
Позиция в общата класация: №1

Добивна индустрия

АСАРЕЛ-МЕДЕТ АД
EBITDA (в хиляди лева): 138 413
Позиция в общата класация: №9

Производство на електротехническо оборудване и компоненти

ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ ООД
EBITDA (в хиляди лева): 105 152
Позиция в общата класация: №12

Производство на химични продукти

СОЛВЕЙ СОДИ АД
EBITDA (в хиляди лева): 166 642
Позиция в общата класация: №7

Производство на изделия от други неметални минерални суровини

ДЕВНЯ ЦИМЕНТ АД
EBITDA (в хиляди лева): 56 035
Позиция в общата класация: №30

Производство на хранителни продукти

АМИЛУМ БЪЛГАРИЯ ЕАД
EBITDA (в хиляди лева): 48 686
Позиция в общата класация: №37

Производство на напитки

КОКА-КОЛА ХЕЛЕНИК БОТЪЛИНГ КЪМПАНИ БЪЛГАРИЯ АД
EBITDA (в хиляди лева): 89 454
Позиция в общата класация: №15

Производство на изделия от каучик и пластмаси

ТЕКЛАС - БЪЛГАРИЯ АД

EBITDA (в хиляди лева): 64 412
Позиция в общата класация: №25

Производство на машини и оборудване

МОНТЮПЕ ЕООД
EBITDA (в хиляди лева): 74 007
Позиция в общата класация: №21

Производство на лекарствени вещества и продукти

БАЛКАНФАРМА ДУПНИЦА АД
EBITDA (в хиляди лева): 41 921
Позиция в общата класация: №43

Производство на тютюневи изделия

БЛАГОЕВГРАД - БТ АД
EBITDA (в хиляди лева): 52 866
Позиция в общата класация: №34

Производство и търговия с оръжия и боеприпаси

АРСЕНАЛ АД
EBITDA (в хиляди лева): 39 193
Позиция в общата класация: №46

Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон

МОНДИ СТАМБОЛИЙСКИ ЕАД
ЕBITDA (в хиляди лева): 37 422
Позиция в общата класация: №50

Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти

ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС АД
EBITDA (в хиляди лева): 61 887
Позиция в общата класация: №28

Производство на метални изделия, без машини и оборудване

ЦЕРАТИЦИТ БЪЛГАРИЯ АД
EBITDA (в хиляди лева): 17 404
Позиция в общата класация: №111

Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение

Магна Пауъртрейн Пловдив ЕООД
EBITDA (в хиляди лева): 18 534
Позиция в общата класация: №103

Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло

Е. МИРОЛИО ЕАД
EBITDA (в хиляди лева): 30 770
Позиция в общата класация: №61

Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели

СВИЛОЦЕЛ ЕАД
EBITDA (в хиляди лева): 29 799
Позиция в общата класация: №66

Производство на дрехи и облекла

ДЗАЛЛИ ООД
EBITDA (в хиляди лева): 9 521
Позиция в общата класация: №253

Производство на козметични потребителски стоки

ФИКОСОТА ООД
EBITDA (в хиляди лева): 21 463
Позиция в общата класация: №32

Добив на газ

ПЕТРОКЕЛТИК БЪЛГАРИЯ ЕООД
EBITDA (в хиляди лева): 10 914
Позиция в общата класация: №207

Производство на други мебели

ПАРАЛЕЛ ЕАД
EBITDA (в хиляди лева): 13 089
Позиция в общата класация: №169

Телекомуникации

БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД
EBITDA (в хиляди лева): 323 056
Позиция в общата класация: №2

Строителство

ВОДСТРОЙ 98 АД
EBITDA (в хиляди лева): 53 755
Позиция в общата класация: №33

Пренос, търговия и разпределение на енергия

ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЕАД
EBITDA (в хиляди лева): 127 334
Позиция в общата класация: №10

Транспорт, спедиция, складиране

ПИМК ООД
EBITDA (в хиляди лева): 63 317
Позиция в общата класация: №26

Операции и управление на недвижими имоти

АЙНКАУФС-ЦЕНТЪР СОФИЯ ГМБХ УНД КО КГ, КЛОН СОФИЯ КЧТ
EBITDA (в хиляди лева): 20 171
Позиция в общата класация: №98

Организиране на хазартни игри

НЮ ГЕЙМС АД
EBITDA (в хиляди лева): 53 929
Позиция в общата класация: №31

Дейности в областта на информационните технологии

ХЮЛЕТ-ПАКАРД ГЛОУБЪЛ ДЕЛИВЪРИ БЪЛГАРИЯ СЕНТЪР ЕООД
EBITDA (в хиляди лева): 26 873
Позиция в общата класация: №72

Технически изпитвания и анализи

ПИ ПИ ДИ БЪЛГАРИЯ ЕООД
EBITDA (в хиляди лева): 93 113
Позиция в общата класация: №13

Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци

СОФИЙСКА ВОДА АД
EBITDA (в хиляди лева): 68 189
Позиция в общата класация: №24

Радио и телевизионна дейност

БТВ МЕДИА ГРУП ЕАД
EBITDA (в хиляди лева): 14 783
Позиция в общата класация: №137

Ремонт и инсталиране на машини и оборудване

АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ АД
EBITDA (в хиляди лева): 15 195
Позиция в общата класация: №131

Хотелиерство и туризъм

АЛБЕНА АД
EBITDA (в хиляди лева): 23 589
Позиция в общата класация: №82

Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност

АРКОН КОНСУЛТ ООД
EBITDA (в хиляди лева): 21 019
Позиция в общата класация: №95

Разпределение и снабдяване с природен газ

ОВЕРГАЗ МРЕЖИ АД
EBITDA (в хиляди лева): 17 336
Позиция в общата класация: №113

Охранителна дейност

СОТ-СИГНАЛНО ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА ЕООД
EBITDA (в хиляди лева): 12 653
Позиция в общата класация: №177

Управление и оползотворяване на отпадъци

МОНБАТ РИСАЙКЛИНГ ЕАД
EBITDA (в хиляди лева): 10 717
Позиция в общата класация: №215

Търговия на едро и дребно с бързооборотни стоки

КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО КД
EBITDA (в хиляди лева): 139 833
Позиция в общата класация: №8

Търговия на едро и дребно с горива

ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД
EBITDA (в хиляди лева): 84 097
Позиция в общата класация: №18

Търговия на едро и дребно с лекарства

ХЮВЕФАРМА ЕООД
EBITDA (в хиляди лева): 108 737
Позиция в общата класация: №11

Търговия с оръжия и боеприпаси

АПОЛО ИНЖЕНЕРИНГ ООД
EBITDA (в хиляди лева): 88 637
Позиция в общата класация: №17

Търговия с електроника и оборудване

ТЕХНОПОЛИС БЪЛГАРИЯ ЕАД
EBITDA (в хиляди лева): 33 673
Позиция в общата класация: №55

Търговия на едро с машини и техника

ГЕОТРЕЙДИНГ АД
EBITDA (в хиляди лева): 16 793
Позиция в общата класация: №115

Друга търговия

ДЖАМБО ЕС.Б ЕООД
EBITDA (в хиляди лева): 25 686
Позиция в общата класация: №77

Търговия с метали и метални компоненти

РОСТЕХНО ЕООД
EBITDA (в хиляди лева): 15 151
Позиция в общата класация: №133

Търговия на едро и дребно с моторни превозни средства, управление на автопарка

РЕНО НИСАН БЪЛГАРИЯ ЕАД
EBITDA (в хиляди лева): 13 124
Позиция в общата класация: №168

Управление на автопарка и отдаване на автомобили под наем

ЮРОПФЛИЙТ БЪЛГАРИЯ ЕООД
EBITDA (в хиляди лева): 14 365
Позиция в общата класация: №143

Търговия с мебели, осветители и други стоки за бита

ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ АД (дружеството-оператор на IKEA Bulgaria)
EBITDA (в хиляди лева): 13 206
Позиция в общата класация: №166

Търговия с перилни и козметични продукти

ХЕНКЕЛ БЪЛГАРИЯ ОПЕРЕЙШЪНС ЕООД
EBITDA (в хиляди лева): 9 700
Позиция в общата класация: №244

Търговия на едро с адитиви и ингредиенти

ПИК-КО АД
EBITDA (в хиляди лева): 10 159
Позиция в общата класация: №226

Търговия на дребно с облекло

ЗАРА БЪЛГАРИЯ ЕООД
EBITDA (в хиляди лева): 8 864
Позиция в общата класация: №286

Растениевъдство / Зърнопроизводство

ОКТОПОД ИНВЕСТ ХОЛДИНГ ЕАД
EBITDA (в хиляди лева): 18 723
Позиция в общата класация: №102

Търговия на едро със зърно

СЕВАН ООД
EBITDA (в хиляди лева): 13 453
Позиция в общата класация: №161

Животновъдство и птицевъдство

МИЛЕНИУМ 2000 ООД
EBITDA (в хиляди лева): 15 236
Позиция в общата класация: №130

Търговия със семена и препарати за растителна защита

АГРИЯ АД
EBITDA (в хиляди лева): 10 127
Позиция в общата класация: №228

Oще: icap  icap bulgaria  бизнес  бизнес лидери  бтк  горива  добив на газ  земеделие  индустрия  информационни технологии  канализационни услуги  комуникации  лекарства  мебели  недвижими имоти  оръжия и боеприпаси  охранителна дейност  продажби на автомобили  производство  радио и телевизионна дейност  ремонт  селско стопанство  складиране  спедиция  строителство  телекомуникации  топ 300  транспорт  търговия на едро и дребно  управление на отпадъци  фармация  хазартни игри 


Още от Парите

Webcafe.bg предупреждава, че администраторите на сайта трият коментари, които съдържат нецензурни думи, обиди по расов, етнически, религиозен, полов или сексуален признак, както и коментарите, които са на латиница.

Регистриран на: 30.09.2014, 14:15

1 Туурчинов не Турчииноф | 08.02.201715:01

Някак естествено изниква въпросът, защо и за колко бе продадена БТК?
   

оценка

+0 -0