Приказно беден, или как да забогатееш в България | webcafe.bg
Webcafe

Kак да забогатееш в България

Николай Киров
05.05.2014, 00:54 (обновена 21.07.2014, 16:48)
Чаша

Нашите баби и дядовци са възпитани с мотото "залудо работи, залудо не стой". Но в резултат на цялото им трудолюбие, България не е станала богата държава като Швейцария например.

Как да забогатеем? Има хиляди ръководства по въпроса и разбира се никое от тях не дава правилния отговор. Въпреки това повечето хора си мечтаят да са богати, но само малцина го постигат.

Да ви кажа ли как да забогатеете? Първо престанете да мислите за парите като средство за размяна и спестяване. Започнете да мислите за парите като за мерна единица, с която можете да измерите почти всичко.

После помислете колко струвате и как можете да вдигнете цената си? След като намерите отговора на втория въпрос вече ще знаете как да станете по-богати, отколкото сте сега. Това няма да стане за миг, пазарът първо трябва да оцени вас, вашите умения или продуктът на вашето предприятие. Но при всички случаи става въпрос за добавената стойност, която сте вложили.

Защо някои хора са по-богати от другите? Защото другите хора ги оценяват по-високо. Ето защо, ако просто искате да станете богати, за да имате пари, това вероятно никога няма да се случи. Дори да спечелите на хазарт или от лотарията, вие просто ще обеднеете, заради лоши инвестиции или заради инфлацията, която на малки хапки ще погълне печалбата ви.

Да имате добра идея също не е достатъчно, вие трябва да можете да я продадете, т.е. да получите оценката на пазара, за да я реализирате. По същия начин стоят нещата ако вашата компания е разработила добър продукт или услуга. Това е само първата стъпка към успеха.

И ако казаното дотук ви звучи като общи приказки или опит да ви се продаде нещо, което не искате да купите, то нека да придадем по-конкретни измерения на идеята за богатството.

Нашите баби и дядовци са възпитани с мотото "залудо работи, залудо не стой". Но в резултат на цялото им трудолюбие, България не е станала богата държава като Швейцария например.

С изключение на едно привилегировано малцинство българите са бедни. Средните доходи в страната, дори претеглени през паритета на покупателната способност, са най-ниските в Европа и изглежда, че това няма да се промени скоро.

За периода 2000-2012 г. доходите на българите са нараснали 2.3 пъти. В същото време разходите за труд са се увеличили 2.7 пъти. А потребителските цени са скочили двойно. Т.е. реалният ръст на доходите, претеглен спрямо инфлацията, е 30%, но при покачване на разходите за труд със 70%. За въпросните 12 години обаче производителността на труда на българите се е повишила с 40%.

С други думи да се произвежда нещо в България става все по-скъпо и то не защото хората стават по-богати, което би било добре, тъй като би довело до ръст на номиналния размер на вътрешния пазар. А защото производството на стоки и услуги е свързано с все повече допълнителни разходи.

Тук трябва да обърнем внимание на друго народно мото, станало особено популярно в последните години на комунизма - "ние се правим, че работим, те пък се правят, че ни плащат".

Ниските заплати сами по себе си са фактор, който ограничава производителността на труда. Това не е въпрос на мързел, а на оценка - трудът на мнозинството от българите се оценява евтино и те нямат стимул да добавят повече стойност от минимално изискваната от работодателя.

В Западна Европа мнозинството от хората инвестират постоянно в себе си и развитието си в професионален аспект. Най-големи са тези инвестиции в скандинавските страни, ето защо и доходите там са най-високите в Европейския съюз.

И тук не става въпрос за това колко работи даден служител, а какъв е резултатът от труда му. Шивачката в българското предприятие, произвеждаща дрехи за италиански марки, се труди много повече и като работно време и като брой на произведените продукти, от дизайнерите, проектиращи дрехите в Италия, но получава много по-малко.

Процесът обаче е двупосочен. Когато пазарът на труда предлага висококвалифицирани кадри, това привлича инвестиции в производства, които създават по-голяма добавена стойност.

Това, че много българи вярват, че не си струва да инвестират в професионалните си умения, привлича работодатели, които дават ниски заплати и ограничени възможности за кариерно развитие. Наличието на евтина трудова сила е предпоставка за инвестиции в производства с ниска добавена стойност.

А ЕС освен всичко друго е и единен пазар на труда, което означава, че за един добър специалист в дадена област в България не би било проблем да си намери работа в другите държави от общността.

На практика всеки, който инвестира време в професионалното си развитие, вместо да чака някой да му вдигне заплатата, може да постигне напредък по отношение на доходите си.

Вместо това много от българите искат да забогатеят и тъй като няма как да направят това с честен труд, търсят други начини. Ето защо страната ни има най-голямата, като дял от брутния вътрешен продукт, сива икономика в Европа.

Дали ще се трудиш в сивия сектор или не, правилото за търсенето и предлагането обаче остава в сила.

Парите измерват това, което можеш да предложиш на пазара.

И когато човек отиде в магазина да си купи сирене, той не го купува с пари, а с квалификацията и труда си.

Но понякога сиренето наистина е с пари. Това се случва, когато държавата решава да се намеси на пазара и да направи хората по-богати и бизнесът по-успешен. Тогава точността на парите като мерна единица бива изкривена.

Вдигането на пенсиите и минималната заплата има смисъл, тъй като те наистина са прекалено ниски, за да изпълняват ролята, с която са въведени.

Пенсиите трябва да дават добър стандарт на живот на хората, които са твърде възрастни, за да се трудят пълноценно. В България те са прекалено ниски, най-вече заради факта, че по времето на комунизма пенсионните фондове бяха нагло източвани от държавата, за да се поддържа високата изкуствена заетост в държавните предприятия. За целта се използваха не само парите от пенсиите, но и всички видове спестявания на населението.

И когато пазарният балон на плановата икономика се спука, хората останаха без спестявания. Голяма част от парите просто липсваха, а напечатването на нови, за да се компенсира тази липса, доведе до хиперинфлация и обезцени вложенията на населението. Ето защо пенсионната система на страната на практика заработи през 1998 г. и оттогава се намира в перманентна криза, заради големия брой заварени пенсионери и негативните демографски тенденции.

А минималната заплата има за цел да гарантира задоволяването на първостепенните нужди на работещите и техните домакинства. Нещо, което в сегашния си размер от 340 лв., тя няма как да прави за голяма част от населението на страната.

Но държавата се меси и по други начини. Най-вредният от тях са субсидиите. Ако едно предприятие не е ефективно, то няма да стане по-ефективно с наливане на пари в него. Ако мислим за парите като за мерна единица, то трябва да се запитаме защо пазарът оценява ниско даден бизнес.

Когато държавата дава пари на производителите на тютюн, домати и т.н., чието производство е нерентабилно, тя може да ги накара да продължат да произвеждат, но тяхното препитание ще зависи изцяло от нея. Нещо повече, те няма да имат стимул да търсят по-ефективни начини за производство или да се насочат към по-високо оценявани от пазара продукти. Тази зависимост може да бъде много изгодна за политиците, но е вредна за хората, които са попаднали в нейния капан, за развитието на икономиката, за свободата на пазара и за демокрацията в страната.

Защо доматите в България са турски, гръцки и македонски?

Защото има обективни фактори, които правят производството на домати у нас неконкурентоспособно, като например отчайващото състояние на напоителните системи за земеделие. Т.е. ако държавата, вместо в субсидии за дребни, неконкурентни производители, които няма как да правят икономии от мащаба на продукцията си, инвестира в по-добра инфраструктура за земеделие и комасация на земята, то доматите на пазара в един момент могат да станат български.

Очевидно доходите и производителността на труда зависят в голяма степен и от наличната публична инфраструктура, както и от това доколко държавата изкривява пазара със субсидиране.

Проблемът на субсидиите е, че не са инвестиции, т.е. не търсят възвращаемост на вложения капитал.

Но инвестициите също могат да са пречка за икономиката, създавайки балони на пазара.

Кога една инвестиция е полезна?

Когато създава стойност за икономиката, надхвърляща първоначалното вложение и печалбите на инвеститора. Например изграждането на завод или ИТ компания, може да бъде такава инвестиция. Тук измерването на ефекта от инвестицията трябва да включва свързаните производства, подобряването на квалификацията на служителите, техните доходи, данъците, цената на изградената инфраструктура, достъпът до нови технологии и ноу-хау за бизнеса и т.н.

Но българската икономика има сериозен проблем с привличането на качествени инвестиции. Това се дължи както на ниските доходи и малкия вътрешен пазар, така и на покачването на разходите за труд и липсата на достатъчно квалифицирани служители.

А липсата на инвестиции спира развитието на икономиката и нарастването на производителността на труда, доходите и потреблението.

И какво прави държавата? Обявява износа за основен приоритет. Не е вярно, че една икономика трябва да внася повече, отколкото изнася, за да просперира. Всъщност зависи какво точно се внася и изнася. Ако внесените стоки и услуги създават стойност, то те могат да са двигател на растеж и без да има износ. Вносът на производствена техника е полезен за растежа на икономиката. Същото важи и за вноса на камиони, но не и за вноса на луксозни джипове например. Защо? С камионите се транспортират продукти, което спомага за търговията и производството. Докато луксозният джип е  купен, не защото може да генерира стойност, а защото е скъп, т.е той е пасив за икономиката като цяло.

Последното важи и за евтината кола на старо, която обаче е купена, защото е евтина. Тя пак е пасив, който не генерира стойност, а загуби, тъй като, ако се отчетат разходите за амортизация и гориво, често са налице по-евтини и ефективни начини за придвижване. Въпреки това България е една от автоморгите на Европа.

И така, какво пречи на българите да забогатеят?

Политиката на държавата, липсата на качествени инвестиции, липсата на качествени инвеститори, структурата на вноса и износа, структурата на производството, свитият вътрешен пазар, ниската производителност на труда и ниските доходи.

Въпреки всички тези проблеми обаче основната пречка си остава манталитетът на хората. Забогатяването не е въпрос на количество труд, интелект или късмет, а на развитие. Единственият начин да станете по-богати е да се развивате като личности и професионалисти. Това не е лесният, но пък е сигурният път към успеха, защото рано или късно оценката на останалите хора за вас и вашите умения ще се повиши, а с нея ще нараснат и доходите ви.

Единственият начин една икономика да просперира е хората в нея да се развиват. Ето защо напредъкът на България не зависи от политиците, чуждестранните инвеститори или глобалните пазари, а от инициативността на всеки един от българите.

Oще: анализ  беден  бизнес  богат  българия  забогатяване  икономика  николай киров 


Още от Парите

Webcafe.bg предупреждава, че администраторите на сайта трият коментари, които съдържат нецензурни думи, обиди по расов, етнически, религиозен, полов или сексуален признак, както и коментарите, които са на латиница.

Регистриран на: 09.12.2014, 15:35

71 kadebg | 09.12.201415:49

"Защо някои хора са по-богати от другите? Защото другите хора ги оценяват по-високо." - това е вярно. Поздравления на автора. Като цяло в статията има доста верни неща.

Това, което го няма, и което по принцип не се говори, е следното: няма как да излезеш напред, ако ти плащат колкото да оцелееш. Ако след покриване на разходите не ти остава нищо, след един месец работа си обратно откъдето си започнал.

Другото, което не се казва (все пак масите имат нужда от морковче, което да гонят), е че с работа не се стига до никъде. Със собствен бизнес също не се стига до никъде, ако не са налице определени условия - политическа подкрепа, финансова подкрепа. Това, да спестиш пари за една ябълка, да я излъскаш и да я продадеш за две, после тях да излъскаш и да ги продадеш за четири... абсурд.

Начинът да се издърпаш напред е: образование с конкретна специалност, добре платена работа, спестени пари (капитал), инвестиране. И пак няма гаранция, но поне има шанс.

Разбира се, ако гледате интервюта на "успели" хора по телевизията, звучи сякаш от нищото са направили нещо - работа, работа, работа и така до "победата". Но какво очаквате да кажат - амиииии, чичо беше депутат и ми удари едно рамо?
   

оценка

+0 -0

Регистриран на: 22.07.2014, 18:37

70 Yordan Atanasov | 22.07.201419:57

Толокова се издразних от коментарите на hidden_in_the_shadows, че забравих да спомена, че предишният ми коментар беше адресиран предимно към него Смее се
   

оценка

+0 -0

Регистриран на: 22.07.2014, 18:37

69 Yordan Atanasov | 22.07.201419:37

" В момента съм в едно от може би най-богатите места на континента, пък никой, никога не ми е говорел за пари (освен касиерите като си плащам сметките). Нито пък разговорите с колеги и приятели са за пари... никога..."
Само това твое изречение обезмисля всички онези глупости, които изписа в предишните си постове. След като си се квалифицирал толкова много, което според статията, която подкрепяш означава, че знаеш как да забогатееш в България, какво аджаба търсиш на най богатото място на континента, а не си стоиш в БГ да прайш ПАРИ, ПАРИ, което всъщнос правят много от богатите хора, за които се сещам в момента. Или може би не образованието и квалификациите ти, а труда ти се цени повече на това другото място. Може би нямаш представа, колко високо квалифицирани хора избягаха от България, защото са недооценени тук, не защото са нискоквалифицирани. И да не забравяме и стотиците квалифицирани българи между които и учтелки и медицински лица, които работят в малко по- развитите от нашата държави, не с квалификациите си, а с двете си ръце. Чистят къщи, гледат стари хора и живеят по- добре от колкото в собствената им държава, (дори успяват и да спестят някой евро, да изпратят на децата си, та да си посрещнат нуждите от първа необходимост ) където им е писнало да мизерстват с дипломите си. И на всички ни стана ясно, че прочете в нета дефиницията за думата "популизъм" и започна да я използваш иронично във всеки твой пост, но не си даде сметка, че тя олицетворява точно горната статия. Искам да попитам и тоя дето е писал тая статия, кво точно трябва да се случи с производителите на домати например в тази държава. Значи тия хора не трябва да се занимават със земеделие, защото този сектор не е печеливш, а? А на гърците и турците някакси им е печеливш, без да им помага държавата, а? Пълни глупости, поне да си беше направил труда да разбере, че всяка една държава субсидира земеделието си, защото то дава стоки от първа необходимост и точно там е и разковничето. Нашия домат няма как да стигне цената на гръцкия, точно защото не е достатъчно субсидиран. За него повечето средства и труд са положени от самия производител и ако го даде на цена под субсидираният, или на същата, ще е на загуба. Иначе по логиката на горната статия, всички се квалифицираме и започваме да работим с компютри и фотошопове и ще се храним с хард дискове и видеокарти, няма да си търсим правата и полагаемото ни от държавата и няма да се занимаваме със земеделие; браво, адмирации. Не ми се пише повече и затова ще спра до тук, но ако искаш ще ти дам подробен разчет, защо държавата е длъжна да подпомага бизнеса свързан със земеделието и храните. Хубаво е когато си се квалифицирал в нещо, да се занимаваш само с него и да не даваш акъл на другите с какво да се занимават, особено, ако не си много успял бизнесмен, а работиш за някого. В този случай няма какво толкова да научим от теб, освен да се посмеем на ПОПУЛИСТКИТЕ ти виждания и съждения. Усмивка
   

оценка

+0 -0

Регистриран на: 25.01.2012, 15:57

68 Диян Янков | 11.05.201416:56

ох .. айде последно Много щастлив
че не ми излезе целио пост ..

с две думи Смее се Смее се Смее се

исках да кажа, че в българия за да се чувства добре човек ..
материално и психически .. или с една дума богат Много щастлив
трябва да я докара до там, че да не е работник ..
а хората да работят за него и той да печели от техния труд ..
иначе муаш като магаре за без пари и се надяваш на по убави времена ..
а такава тенденция няма ..
в българия каквото и да работиш на каквато и позиция да си ..
като изключим няколко .. поради простата причина, че там нещата се предават по наследство ..богат не можеш да станеш .. и дори добре не можеш да се чувстваш ако я караш в рамките на закона .. това знам аз от моя опит

а от друга страна .. малцина са тези, които в тези условия успяват да правят бизнес ..

статията подарява фалшива надежда Кул
   

оценка

+2 -0

Регистриран на: 25.01.2012, 15:57

67 Диян Янков | 11.05.201416:31

популистка статия ..
класика която демонстрира какво точно значи софистика ..
покрай очевидните истини, които интуитивно се възприемат още на подсъзнателно ниво ..
се пробутват куп лъжи .. които трябва да минат за истини ..
турците му викат осул сикиш на това Смее се
в превод е нещо от рода на ... да ти го нахлузят отзад без да усетиш или да го усетиш ама когато вече е късно Смее се

за да си богат .. има обективни предпоставки .
фокус мокус не става ..

има няколко основни качества, които трябва да притежава човека .. плюс покровителство ..

разбира се , всеки има различно схващане за богатство ..

ако говорим за богатството, към което се стреми българина .. 1.5 к лева ..
месечно е едно .. съвсем друго е богатството, което се цитира от преждепостващите .. онасис, бил и т.н.

в българия има около 1000 души, около които се е концентрирала цялата власт пари ресурс .. около тези 1000 гравитират още едни около 50 000, които имат добър социален и материален статус .. останалите 5-6 милиона са в услуга на тези 50 000 .. като в тия 5-6 милиона месечното възнаграждение е от порядъка на 500-2000 лева месечно, като основната част клони към минимума .. така стоят образно и принципно нещата !

не че няма хора с доходи под 500 лева месечно ..

въпроса е човек да изясни за себе си към коя група се числи и към коя се стреми да се зачисли и дали потенциално съществува тази възможност .

ако реши, че таргета е 500-2000 .. варианта е тясна специализация !
какво ще рече това ?! хващаш се с нещо и работиш само в тази посока и се стремиш да си най добрия в тази сфера .. работиш за име и после то работи за теб .. дори в някакъв момент да останеш без работа .. увереността ти, че разбираш от нещо и името , което си направил .. ще те изведат от неприятната ситуация .. тоест това е може би най сигурния .. разбира се пак с уговорката за относителна сигурност , но най сигурния начин да оцелееш .

ако таргета е да си в онези 50 000 които са приближени на първенците ..
нещата са доста по сложни .. трябва находчивост, предприемчивост, добра идея и готовност да се отчиташ на първенците .. иначе си стоиш в ниското .
като отчиташ може да има много форми .. начини да се събират парички има безброй .. защото всичко вече е разпределено .

кое е разпределено и как се разпредели и защо не може без да се отчиташ ?!
разпределен е ресурса благата парите земята бизнеса пазара ... нишите са заети .
как ?! приватизацията ! такава приватизация каквато се случи в българия се случва веднъж на .. не на 100 , а на 1000 години .
труда на мама тате баба дядо .. беше подарен .. под условие разбира се , на лица близки до тези 1000 души, които диктуват правилата и условията ..

пример .. освен разпределянето на предприятията .. заводи фабрики и т.н. се разпределяше и земята .. тогава тя струваше 10 лева .. образно .. сега струва 200 евро .. пак образно .. имаше привилегировани, които можеха да теглят парички от банките и да купуват .. тогава !!! когато земята струваше 10 лева .. а не 200 евро .. имаше кредитни милионери и т.н. ..
сега всички могат да вземат парички и да купуват, но от тези въпросните .. които са си купили по онова време земята за 10 лева .. а за да развиете някакъв бизнес .. трябва капитал ! капитал няма, но банката дава парички, нали ? теглите паричките и си купувате земя, ама за 200 евро не за 10 лева и ставате роб на кого ??? веднъж на този дето е купил земята, понеже е привилегирован и втори път на банката .. а какъв е този бизнес в българия, които може да носи такива доходи в тази криза и ниска покупателна способност на българина вече е отделен въпрос .. и колко голяма е банковата тежест в българия в сравнение със страните от европа .. също .

а ако таргета е ониА 1000 дет колят и бесят ..
мишъна е импосибъл

в българия живота не е никак прост и лесен !

а всичкото проблеми на българия идват от ниските доходи и лошия пример !

ако заплатата на работника стигаше да живее нормално в българия .. нямаше да има такива проблеми ..
защото сега не като безработен, а трудейки се усилено и дори извънредно много .. човек не е в състояния да поддържа нормален стандарт на живот, което е нормално да се случва .. при положение, че човек си дава труда на държавата или на друг работодател нали .. и се случва в европейските страни .. но поради някаква причина тук не се случва ..

когато и тук нещата започнат да се случват така както е нормално и както се случват в развитите и нормални страни .

някой дадоха пример и направиха сравнение с други държави, които също са в тежко положение като българия и казаха, че не било добре .. или не било политически коректно, както обичат да се изразяват някой така по високопарно, да се твърди, че българия е на дъното в европейския съюз, защото не било така .. по хубаво звучало .. българия е на опашката Смее се Смее се Смее се
към 2011 когато минималната заплата в българия беше със 100 лева по малко от сега .. българия не беше на опашката на европейския съюз не беше и на дъното , а дълбоко заровена под земната повърхност Намига

80 % от африканските страни въпреки, че в някой от тях няма асфалтиран междуградски път имаха по висока минимална заплата и населението им имаше по висока покупателна способност .. така че политически коректно или не .. не знам , ама българия е в последните позиции в света .. а не в европа .. говорим към момента .. а не какво е било, какво е построено и какво сме произвеждали НЯКОГА .

в заключение едно клише .. в българия с работа богат не се става, а гърбат, а ако много работиш най много две гърбици да имаш ..

и последно айде .. ше кажете тоз пък от позицията на къв се пени тука ?
един средностатистически българин, който е обиколил европата още когато беше визово .. на 23 е развивал собствен бизнес , а на 27 е бил на висок ръководен пост .. по настоящем обикновен работник Смее се Смее се Смее се или поне така гледам аз на себе си ..

и край .. каквото и да работи човек, на каквато и поз
   

оценка

+2 -1

Регистриран на: 05.05.2012, 00:39

66 Blagovest Iordanov | 08.05.201400:13

Разбира ги нещата този Гети. Нямам идея кой е и с какво се е занимавал, но е прав.

Фирма в България се прави за ок. 3 часа, в което време включвам създаване на дружествените документи, сканирането им, издаване на електронен подпис (с условието да живеете в голям или среден град, в който има офис на фирма, предлагащ издаването им), плащане по банков път, попълване на А4 и Г1 и подаване на документите в електронен вид на сайта на Търговски регистър към Агенция по вписванията.
След това се чакат няколко дни, за да бъде вписано дружеството. Апропо, в повечето развити Европейски държави е по-бавно, по-сложно и по-скъпо.

Дипломите са нещо чудесно, но според мен нямат особен принос към забогатяването, ако го дефинираме като трайно получване на
доход, значително по-висок от средния за даденото място. Мога да се аргументирам с конкретни житейски примери една вечеря време без да спра за повече от наздраве.

За съжаление, 1500 лв. месечно са скромна заплата, която не стига за много неща.
Драконе, ако имаш познанията и интереса да изградиш един математически модел, ще видиш, че можеш да получиш няколко пъти по 1500 лв. за 2-3 месеца работа. Говоря за suggestion engine, който да се използва в онлайн проект за портал с множество продукти.
Задачата е да се направи списък от алгоритми и процедури, анализиращи събрани данни и намиращи статистически корелации между
интересите на отделните потребители. На всички ключови места трябва да се използват параметри, позволяващи настройването на системата.

А, да, статиятя Усмивка Не ми допадна особено. Докато умните се наумуват, лудите ще се налудуват. Бързата лисица планина повдига. А иначе няма лошо да се повишава професионалната квалификация.
   

оценка

+1 -0

Регистриран на: 25.03.2014, 20:07

65 Yovka Dimitrova | 07.05.201423:43

Защо нашия „любимец“ си е сложил такъв псевдоним „Оня Дето Го Трият“ и с главни букви О,Д,Г и Т,или ОДГТ означава : Отряд на Дрънкащите Глупости Тролове. Смее се
   

оценка

+0 -0

Регистриран на: 24.05.2011, 21:39

64 John Smith | 07.05.201422:00

Така е колега, не са универсални...ще ти кажа един универсален:
Зад всяко голямо богатство лежи престъпление Удивителна
Добър ден Усмивка
   

оценка

+1 -0

Регистриран на: 01.04.2012, 00:44

63 hidden_in_the_shadows | 07.05.201419:12

"Разликата е в алчността, трябва да искаш парите, все да са ти малко."

Само да спомена, че за сумарно 3-те седмици, които прекарвам в БГ в годината, чувам ПАРИ ПАРИ ПАРИ ПАРИ ПАРИ повече пъти от остнаалите 49 седмици. Не става само с ....както и да е.

"Ако нямате пари, вие през цялото време мислите за парите. Ако имате пари, вие мислите само за пари. "
Другите цитати ме кефят, ама това е пълна глупост. В момента съм в едно от може би най-богатите места на континента, пък никой, никога не ми е говорел за пари (освен касиерите като си плащам сметките). Нито пък разговорите с колеги и приятели са за пари... никога....

"Във времена на бързи промени опитът може да се окаже най-големият ти враг."
Само ако си дебелогав, твърдоглав и идиот, който не може да разбере, че в момента е време на бързи промени. Ако знаеш, че си във време на бързи промени никога няма да се осланяш на опит, ще имаш 1 наум, но нищо друго.
Тея цитати не са универсални, колега.
   

оценка

+0 -1

Регистриран на: 25.05.2013, 17:47

62 Vladimir Pavlov | 07.05.201418:36

Такива статии, като чета ставам оптимист веднага Усмивка
Докато не налетя на Милена Фучеджиева разбира се Тъжен, тогава ми идва горчиво да ревна...
   

оценка

+1 -0