Webcafe

Какво липсва на България, за да стане богата?

Николай Киров
11.08.2014, 00:01 (обновена 15.08.2014, 09:20)
шверйцария

Снимка: © getty images

Планини и ние имаме. Тогава какво ни липсва?

Колко хубаво щеше да е, ако България беше като Швейцария. Как швейцарците стават богати? С доверие, стабилност и свобода. Религиозната свобода привлича парите на всички, които се чувстват несигурни заради това, че са малцинство в Европа. А доверието и стабилността карат търговците, пътуващи от свещената Римска империя към Италия и в обратна посока, да използват швейцарските трезори. Същото правят и германците през двете световни войни, но тогава Швейцария вече е богата, благодарение на развития сектор на услугите.

Финландия също е богата страна. Ако питате неолибералните икономисти, те ще ви кажат, че нейното забогатяване е резултат от трудните климатични условия, които правят хората по-работливи. Което, разбира се, е погрешно. Финландия става богата, благодарение на износа на дървен материал за Русия и Германия. Изобилието от гори и малобройното население правят възможно това. Обработката на дърво пък дава тласък на развитието на други промишлени отрасли като машиностроенето. Машините формират около 40% от износа на Финландия в наши дни, а дървесината и продуктите от дърво, по-малко от 20%.

Как Австрия става богата страна? Благодарение на германския език и това, че граничи с най-голямата икономика в Европа. Така австрийските предприятия се превръщат в част от производствените вериги на промишлените гиганти в Германия.

Какво липсва на България, за да стане богата?

Предходните примери касаят държави със сравнително малко население и ограничени природни ресурси. Въпреки това тези три страни са сред най-богатите в света, а и сред най-добрите места за живеене.

България също не е голяма, има повече природни ресурси и важно геостратегическо положение. Да видим какво й липсва, за да стане богата?

Първо географското положение на страната има своите негативи. Тя се намира на кръстопът между Азия, Африка и Европа. Това обаче не е само пресечна точка на множество търговски пътища, но и място на сблъсък на цивилизации, а всеки конфликт пречи на стабилността и икономическия растеж.

Точно сблъсъкът на цивилизациите и най-вече на интересите на Германия, Русия и Турция, е основната причина за политическата и икономическата несигурност в страната. Всеки закон, всяка регулация, всеки голям проект, има своите поддръжници и противници сред тези, които бранят или представляват интересите на трите големи сили. Има множество примери за това. Най-пресните от тях са АЕЦ "Белене", 7-ми блок на АЕЦ "Козлодуй" и газопроводът "Южен поток".

Тук трябва да се обърнем отново към примера на Швейцария. Доверието в нея се дължи на нейния неутралитет, който е гарантиран от нейната независимост. И тази независимост е отвоювана срещу силни противници като Хабсбургската империя, херцогство Милано и кралство Франция.

За разлика от Швейцария, България не е независима, тя по-скоро е зависима от всяка от трите големи сили, които имат интереси в региона и балансът между тях създава илюзията за стабилност в държавата.

Друг елемент от сгрешения икономически пъзел в страната ни е историческото наследство на комунизма. Това са отрасли като енергетиката, тежката промишленост и добивните сектори, които бяха развити преди 1989 г. заради комунистическите идеали и разпределението на производствата в съюза за икономическа взаимопомощ, направено по повелята на Москва.

Някои от тези производства бяха разграбени и фалираха, като например заводът за стомана в Кремиковци, други, като мините за медни руди и комбината за нейната преработка край Пирдоп, бяха модернизирани и работят, но приносът им за икономическото развитие е ограничен.

Добивната индустрия може да направи една страна богата само при наличие на изобилие от даден ресурс. Наличието на суровини е конкурентно предимство, единствено ако вносът им е твърде скъп.

Наблягането на диференциалното предимство от спестяването на транспортните разходи, ограничава сериозно развитието на страните, разчитащи на собствените си ресурси. Много добър пример за това е Русия, но и държави като Венецуела и Саудитска Арабия, зависими в огромна степен от добива и износа на суров петрол.

Наличието на една суровина няма как да подобри конкурентоспособността на икономиката в производството на стоки и услуги с висока добавена стойност като автомобили, компютри, банкиране или транспорт. Повечето сложни продукти и услуги изискват различни ресурси.

Всъщност сам по себе си износът не е задължителен за увеличаването на националното богатство, стига вносът да се състои от продукти и услуги, които служат не за крайно потребление, а за създаване на още стойност в икономиката. Това обаче е трудна задача, с която малко държави са успявали да се справят. Пример за такава страна е Швейцария. В повечето случаи точно износът е двигателят на икономическия възход. И не става въпрос за положително търговско салдо, т.е. за количество на изнасяната продукция, а за нейното качество. Това, което например движи китайската икономика в последните години, е подобряването на качеството на износа. Едно уточнение, под качество се има в предвид не по-голяма издръжливост и ефективност на продуктите, а тяхната добавена стойност.

Продуктите с по-висока добавена стойност обикновено се нуждаят от по-дълги и сложни производствени вериги и така тяхното производство може да се превърне в двигател за развитие на икономиката, независимо дали са предназначени за износ или за вътрешния пазар.

Водещите експортни продукти на България са горива и мед, следвани от електрически и електронни изделия и машини. След кризата през 2009 г. ръстът при износа на първите две групи се забавя. В същото време експортът на електрически и електронни изделия и машини се увеличава средно с 15% годишно, изпреварвайки световния темп на растеж на вноса на тези продуктови групи, който е около 9%.

За жалост, страната ни не е водещ износител в нито един от въпросните сектори. По данни на БСК България е на първо място в света по износ на слънчогледови семена, на 11 място по износ на пшеница, заема същата позиция при износа на царевица, 14-та е по износ на олово и изделия от олово и 18-та по износ на оръжия и муниции.

Както се вижда, сред тези експортни групи няма продукти, освен оръжията, с висока добавена стойност, ето защо те не са двигател на икономическото развитие, а и като стойност на износа се подреждат след електрическите и електронни изделия и машини.

Кои са тогава производствата на стоки и услуги, които могат да направят България богата страна?

Да погледнем какви конкурентни предимства имаме. Ниска цена на труда, квалифицирана работна сила, добро географско местоположение.

Ниската цена на труда обаче не е стимул за инвестиции в производства с висока добавена стойност, даже точно обратното. Квалификацията също не е безспорно конкурентно предимство. Все по-малко българи са квалифицирани в инженерните науки и все повече имат хуманитарно образование. А вече стана ясно, че и доброто географското местоположение е свързано с редица проблеми.

Въпреки това, да видим какви ползи носят тези конкурентни предимства за развитието на определени икономически сектори.

Например аутсорсингът. България може да предоставя аутсорсинг услуги на конкурентни цени за Европа, Азия и Африка. Не е случайно, че растежът в сектора достигна 25% на годишна база през миналата година. Аутсорсинг индустрията вече формира около 3% от брутния вътрешен продукт на страната, създавайки оборот от над 1 милиард лева, по данни на Българската аутсорсинг асоциация. Става въпрос основно за кол-центрове, чиито служители знаят по няколко езика, което пасва много добре на икономическия профил на България.

Друг подобен сектор са онлайн продажбите. Географската позиция на страната ни позволява изграждането на складови бази и транспортирането на стоки от тях за голяма част от света, на конкурентни цени. А през последните години секторът трупа ноухау на вътрешния пазар. През 12-те месеца до края на юни оборотът на търговията на дребно чрез поръчки по телефона или по интернет нараства с 23.4%, по данни на НСИ.

Разбира се, това би довело до развитие на транспортния сектор и до по-значителна икономическа полза от изградената през последните години пътна инфраструктура. Но и до необходимостта от нови транспортни средства. Така може да се създадат условия за производство на товарни автомобили в България.

Тук трябва да обърнем внимание и на визията за бъдещето. Традиционният автомобил е обречен. А с ремонт на автомобили и мотоциклети официално се занимават около 16% от заетите в България. Това е логично с оглед на състоянието на автопарка в страната, в който делът на автомобилите, произведени през последните 5 години е по-малко от 10%. Но през следващите 2 десетилетия електрическите коли ще изместят традиционните с двигатели с вътрешно горене. Въпрос на време е да бъде изобретена батерия с достатъчно дълъг и живот и бързо зареждане, която да превърне бензина в нещо излишно.

И въпреки че България не е богата на петрол страна, това ще срине икономиката ни. Освен автомонтьорите, засегнати ще бъдат и заетите във водещия експортен отрасъл на страната - производството на горива и масла.

Ето защо изграждане на заводи за електрически батерии, а защо не и на цели автомобили в България, би дало сериозен тласък на икономическото развитие на страната и ще предотврати бъдещи сътресения.

Това е само пример за възможен път на възход на икономиката на страната. Но трябва да е ясно, че традиционното мислене и зависимостта от чужди политически и икономически интереси не водят доникъде. България не може да конкурира Германия в производството на автомобили с двигатели с вътрешно горене. Няма как да бъде водеща сила в ИТ сектора, при условиеч е има недостиг от квалифицирани програмисти в страната. Не е възможно да се осланя на изграждането на големи енергийни мощности. Евтината енергия може да е конкурентно предимство, но сама по себе си не води до икономическо развитие. Държавата, а и бизнесът, трябва да мислят в перспектива и да търсят пазарни ниши, в които има достатъчно пространство за нови играчи.

Oще: богатство  икономика  инвестиции  николай киров  пари  работна ръка  свобода  труд  цена на труда  швейцария 


Още от Политика

Webcafe.bg предупреждава, че администраторите на сайта трият коментари, които съдържат нецензурни думи, обиди по расов, етнически, религиозен, полов или сексуален признак, както и коментарите, които са на латиница.

Регистриран на: 15.02.2015, 19:40

50 Plamen Marinov.100000967004275 | 10.08.201501:13

Пробивът с ел. батерии явно се отлага за известно време. Нали не си представяте, че петролната индустрия ще умре за една нощ???? Факт - създателят на Тесла Моторс заряза бизнеса с електромобилите и отвори всички патенти за ползване от комуто се иска. Карайте си колите на бензин/дизел/газ, смяната ще се случи във времеви период от поне 40-50 години. И определено няма да е към батерии, а към водородни горивни клетки, където освободеният водород се съединява с кислород, получава се вода и като страничен ефект - електричество, което се ползва за задвижване на ел. моторите по колелата. Комуто е интересно, нека порови в нет-а какво правят в Калифорния по въпроса.
   

оценка

+0 -0

Регистриран на: 10.12.2010, 06:25

49 Bichkiiata | 13.08.201418:49

"Основната част от приходите в туризма се формират от морския туризъм или алкохолния туризъм ( около 4 млн.) който освен, че произвежда изключително ниска добавена стойност създава и тежки и сериозни проблеми с имиджа на дестинацията България. "


към горното требе да се добави и хазартният туризъм, там най-видни представители са туристите от Израел нанасящи жестоки поражения на движима и недвижима собственост плюс свинско държание към персонал и заобикалящи иностранци, но какво да се прави не сме в категорията на комплексите примерно в Черна Гора, обираме к'вото дойде... на брат'чедката децата и работят през лятото в сънито, да спестяват кинти за ученето в Англия, че от там таз информация
   

оценка

+0 -0

Регистриран на: 13.07.2014, 21:16

48 Бегущий Волк | 13.08.201415:11

Роуан подхвана интересна тема за робската същност на българина. В съзнанието ми изплуваха епизоди на предателства от българската история, когато баща предава сина си комита на турците, защото готвел комплот срещу негово величество султана!

Не съм сигурен как е в момента в България, но преди 15 години все още хвърчаха доноси, а българите, които познавам днес в Германия, а и не само, са си г.зоблизци. Някои от тях, заради манталитета, не от глад, продават уменията си като доносници срещу отбивка от 1.5 лв. за супичка или 1 евро (за кафе).

Или зад гърба на властимащите е недоволен от ниското заплащане, лошите условия на труд, а в тяхно присъствие ти казва: "Ако не ти харесва, махай се!"

Само кажи нещо на някого и ще го научи целия квартал Смее се Смее се Смее се

Отвратителен, подъл манталитет на хора, лишени от знания, качества, умения, живеещи на стада (нямам предвид абсолютно всички българи)...
   

оценка

+2 -2

Регистриран на: 02.09.2010, 17:28

47 Rowan | 13.08.201413:45

Пък още по-просто го е описал Херодот. Когато Ксеркс решава да завладее гръцките полиси, за да не прави голям поход през Босфора, решава да подкупи Спарта и изпраща пратеници – представители на една от подчинените му нации. Отишли те в Спарта, вдигнали разкошни шатри, наредили тежка софра в златни съдини и поканили спартанските управници на банкет. Хапнали, пийнали гладните спартанци и като се наяли, пратениците им предложили разкошни условия за присъединяването на Спарта към империята на персите с последващо управление на цяла Гърция, но под шапката на Персия.

-Роби персийски, - отговорили спартанците – не може да си представите какво е чувството, когато веднъж си вкусил свободата. И най-разкошния живот не може да се сравни с това! Затова сме готови да умрем като гладни, но свободни, пред възможността да бъдем затънали в разкош роби.

Българите винаги сме били роби, просто сме били роби на по-алчни владетели от персите. А свободните нации сами си докарват благоденствието.
   

оценка

+4 -1

Регистриран на: 02.09.2010, 17:28

46 Rowan | 13.08.201413:25

С две думи, това, което липсва е… щастливо детство. Историята на която и просперираща държава да вземете, неминуемо ще видите периоди на възход и падение. Само дето тези държави падат за малко, а през повечето време в тях се живее добре. Щото хората имат памет и критерии за едното време, когато там е било добре. Българите не знаем какво да искаме и как да го получим. Щото никога не сме го имали. Половин хилядолетие турско робство, няколко десетилетия обагрени с войни и после половин век съветско робство. Както децата израснали в нещастни семейства никога не могат да създадат щастливо собствено, щото не знаят как.

А щастливото детство на една нация води до две неща:

1. Наследствен управленски елит подплатен с наследствен капитал. Онази прослойка от обществото, в чиито семейства се възпитават бъдещите лидери. За пример, добре известен на всички – клана Кенеди. Корупцията избуява там, където властта я вземат гладните въшльовци. Управник с потекло от богата фамилия работи за чест и слава на фамилията, гладния гледа да се наяде. Пожарникарят от село си остава пожизнено пожарникар от село, колкото и пари да има и мандати като премиер да изкара. Липсва му родово самочувствие и понятие за фамилна чест. И знания, разбира се. Едно е да гасиш пожари, друго е да управляваш хора, а трето – да управляваш държава.

2. Гражданско общество. И то такова, което помни как и при какви условия в държавата се е живяло добре. Вземете Уругвай, дори и след военна хунта, отново става държавата с най-ниска корупция, защото народът не се примирява, а се бори за връщане на старото положение. Той и нашия се бори за връщане на бай Тошовото време, щото не знае за по-добро… Народ, който не знае за какво да се бори, е пасивен – трябва да го докараш съвсем до дъното, че да се вдигне. Казусът Пеевски във всяка нормална държава, щеше да доведе до изгонване с камъни на целия парламент, българите (болшинството) си казаха: „Е к‘во толкова, и по-калпави сме виждали!...“.
   

оценка

+4 -1

Регистриран на: 10.05.2011, 11:06

45 Levitt Hostel | 13.08.201407:53

,, Именно този кръстопът може да бъде печеливш на България, малка страна сме, но печелим много от туризъм."

Твърде наивно е да се твърди подобно нещо. Практически туризмът в България е примитивно организиран или по скоро изобщо не е организиран. Това е отрасъл , който разчита на историческата инерция и именно за това говори фактът, че туристите от Русия и Украйна съставляват 50% от туристите в България. Други около 20% идват от други бивши комунистически държави - Полша, Германия, Чехия.... Или казано с други думи - това е отрасъл, който живурка от остатъците на комунизма.
България няма как да впечатли света с градове като София или Пловдив, а местата, които заслужават да бъдат видяни от туристите, примерно планини, национални паркове .... Са недостъпни за туристите или поради липсваща инфраструктура или поради липсващ транспорт.
Основната част от приходите в туризма се формират от морския туризъм или алкохолния туризъм ( около 4 млн.) който освен, че произвежда изключително ниска добавена стойност създава и тежки и сериозни проблеми с имиджа на дестинацията България.
   

оценка

+3 -0

Регистриран на: 15.07.2010, 11:38

44 Iennin | 12.08.201422:12

Е, не мога да разбера, как може толкова глупости да се напишат в една статия. Егати глупостите, без майтап големи глупости е съчинил тоя човечец. Страшно е ХОРА! Страшно е... и многоо е страшно. Чак тъжно, Доста е тъжно да, този човек какви големи глупости е написал. Малко невероятно. Много щастлив
   

оценка

+0 -3

Регистриран на: 12.08.2014, 18:00

43 Aleksander Stefanov | 12.08.201418:07

Какво й липсва ще оставя да го мъдрят доста по-умни люде от мен (а, повярвайте, те са доооста.) Но мога да кажа какво със сигурност не й липсва, а дори има в критичен излишък - разбирачи по всичко. И не, нямам предвид автора на статията.
   

оценка

+1 -0

Регистриран на: 20.12.2013, 17:08

42 Папърдак | 12.08.201415:58

За да стане България богата и нормална държава трябва комунистите да бъдат ПОМЕТЕНИ от политическата власт. Те са раковите клетки които изяждат тялото на България. Руски ракови клетки присадени у нас. Плези се
   

оценка

+4 -1

Регистриран на: 13.07.2014, 21:16

41 Бегущий Волк | 12.08.201414:47

"Ето защо изграждане на заводи за електрически батерии, а защо не и на цели автомобили в България, би дало сериозен тласък на икономическото развитие на страната и ще предотврати бъдещи сътресения."Не, не е вярно!

Прочитайки това, разбирам, че авторът си е останал във времето на комунизма и е пропуснал прехода от планова към пазарна икономика. Държавни са предприятията единствено от сферата на националната сигурност и там, където общественият интерес го изисква.

Само да напомня очевидното!
   

оценка

+0 -1